Publicaties
Publicaties
Publicaties
Innovaties maken beton toekomstbestendig

Met de octrooien op Portlandcement in 1824 en gewapend beton in 1868 ontstond een van de meest toegepaste constructieve bouwmaterialen. Door diverse recente ontwikkelingen komt gewapend beton nu in de (civiele) bouw onder druk te staan...

19 november 2019
+ lees verder
Stappenplan beoordeling kritische voegen bekistingsplaatvloeren

Op 27 mei 2017 is een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit de onderzoeken naar de oorzaak, blijkt dat een voegovergang tussen twee geprefabriceerde vloerplaten voor een groot deel verantwoordelijk is voor de instorting. Dit is in veel meer gebouwen toegepast...

03 oktober 2019
+ lees verder
SLP-methodiek maakt levensduur meetbaar

De circulariteit van gebouwen en gebouwcomponenten is een actueel thema. Steeds vaker wordt aan ingenieursbureaus gevraagd om te ontwerpen of ontwerpen te beoordelen op circulariteit. Met behulp van Service Life Prediction (SLP) kan de technische levensduur specifiek en meetbaar worden afgestemd op gebouwniveau.

14 juli 2019
+ lees verder
Meer publicaties
2018
2017
2016
2015
2014