Werken aan waterveiligheid in Limburg
17 januari 2022

ABT ontwikkelt nieuwe dijkontwerp applicatie

Afbeelding: 05 D7920 Foto Jacques Kok abt sterke lekdijk
Jan-Willem Bardoel. © Jacques Kok

De dorpen Heel en Beesel zijn de eerste Limburgse dorpen die medio 2023 het label ‘hoogwaterveilig’ krijgen. De dijken langs de Maas zijn dan over een lengte van vijf kilometer op verschillende manieren verstevigd. ABT is verantwoordelijk voor het technische deel van het dijkontwerp: het ontwerp van het grondlichaam en heave- en stabiliteitsschermen (damwanden).

De versterkingsoperatie bestaat deels uit dijkverhogingen en het op sommige plekken aanbrengen van damwanden. Op weer andere locaties worden compleet nieuwe dijklichamen gerealiseerd. Het project is de aftrap van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Waterschap Limburg. In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken en loopt door tot 2050. Het werk in Heel en Beesel wordt uitgevoerd door Combinatie Dijkverversterking Heel & Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL. Namens deze combinatie stuurt onze ontwerpleider Jan-Willem Bardoel alle ontwerpende partijen binnen het project aan.

Uitdaging: harde ondergrond

Jan-Willem: “Een van de uitdagingen was om samen met de aannemer te onderzoeken welk type damwand kan worden toegepast. In het westen van Nederland bestaan de eerste lagen in de ondergrond uit slappe klei- en veenlagen. De Limburgse ondergrond bestaat echter vooral uit zand en grind, de bodem is hier dus veel harder. Dat stelt andere eisen aan het aanbrengen van de damwanden. Wij hebben daarom gezamenlijk een damwandproef opgezet, begeleid en geanalyseerd. Zo konden we aantonen dat een relatief dunne stalen damwand op een veilige manier kan worden ingebracht. Zonder hinder voor de omgeving, met minder milieubelasting en tegen de laagste kosten.” 

Afbeelding: Damwandproef_5
© Mourik

De belangrijkste ontwerpsporen die ABT oppakt zijn macrostabiliteit binnenwaarts (binnenwaarts bezwijken) en piping (ondermijning van de dijk door onderloopsheid). Waar zitten gevoeligheden en zwakke plekken? Jan-Willem: “Speciaal voor het project hebben we een applicatie ontwikkeld, AD2A, waarmee we snel en efficiënt een veelvoud aan doorsnedes geavanceerd kunnen doorrekenen en, indien nodig, ook snel wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo konden we verschillende varianten uitwerken om te zien of het ontwerp geoptimaliseerd kon worden. Deze applicatie gaan we in de toekomst inzetten op meer dijkversterkingsprojecten.”

Meer dan geotechniek

ABT, zo benadrukt Jan-Willem, is niet alleen geotechnisch goed thuis in bouw en infra. De ervaren kennisgroep van het bureau heeft zich de laatste jaren vooral ook uitgebreid naar waterveiligheid c.q. dijkversterking. “Deze disciplines hebben een volwaardige positie in ons dienstenportfolio. Wij zijn inmiddels één van de toonaangevende ingenieursbureaus als het gaat om constructief versterkte dijken, die stelling durf ik wel aan. Dat zien we ook in de markt; we worden vaker gevraagd om onze kennis in te zetten. We hebben dan ook een duidelijke ambitie om meer technische expertise aan ons te binden.

Jan-Willems eigen rol bestaat uit de ontwerpcoördinatie van de dijkversterking. Hij stuurt de verschillende bedrijven aan die daaraan bijdragen. Bij elkaar gaat het om zo’n twintig specialisten; deels van ABT, deels van de andere ontwerppartners. “Verder heb ik veel contact met de opdrachtgever, de werkvoorbereiders, uitvoerders en verschillende stakeholders zoals bewoners uit de omgeving, Rijkswaterstaat, Limburgs landschap en de gemeenten. We willen de overlast tijdens de werkzaamheden uiteraard zoveel mogelijk beperken en communiceren daar veel over, via de omgevingsmanager en rechtstreeks.”

Het Definitief Ontwerp voor het project Heel en Beesel is eind 2021 gereed. Voor een beperkt aantal onderdelen wordt nog een Uitvoeringsontwerp opgesteld begin 2022. Jan-Willem blijft tot begin 2022 beschikbaar voor de werkvoorbereiding voor advies over het opgestelde ontwerp. Ook tijdens de uitvoering, die gepland staat van maart tot oktober 2022, blijft hij betrokken.

Projectpartners 

  • Opdrachtgever: Waterschap Limburg
  • Opdrachtgever ABT en aannemer: Combinatie dijkversterking Heel & Beesel (Mourik Infra en FL)
  • Ontwerpleiding en -coördinatie: ABT
  • Ontwerppartners: Antea Group (ingenieurs- en adviesbureau), Wagemaker (constructies), BoschSlabbers (landschappelijk ontwerp), Kragten (watersystemen, wegen, terreininrichting en tekenwerk)

Voor meer informatie: j.bardoel@abt.eu | telnr: +31 6 824 050 60

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, dec 2021.

Header © HWBP

Deel dit bericht