24 juli 2019

Vervolgstap realisatie Masterplan Shell Headquarters Den Haag

Het Planuitwerkingskader Campus Shell is vastgesteld door de gemeente Den Haag! Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet in de realisatie van het Masterplan Shell Headquarters Den Haag, en specifiek voor de herontwikkeling van het gebouw C23. Met het team van Shell, Turner & Townsend, Pelli Clarke Pelli, BuroHappold Engineering en ABT wordt nu verder gewerkt aan het ontwerp van NewC23 en de herontwikkeling van de Campus.

Visie Shell

Leiderschap op het gebied van energietransitie is een belangrijke component in de bedrijfsvisie van Shell. Met de herontwikkeling van het hoofdkantoor in Den Haag wil Shell dit ook tonen aan de buitenwereld. Dit alles binnen de grenzen van het bestaande complex, dat al ruim een eeuw in Den Haag is gevestigd. Shell wil een open en uitnodigende omgeving creëren waarbij medewerkers als ook de organisatie zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Rol ABT

Om de visie van Shell waar te maken, is ABT gevraagd een vertaling te maken naar technische concepten en die vervolgens uit te werken naar een maakbaar ontwerp. ABT levert hiervoor samen met partners uit de Oosterhoff Group alle benodigde ingenieursdiensten. Bovendien is ABT verantwoordelijk voor de sturing van het ontwerpproces. De nauwe en vooral ook prettige samenwerking met Shell, de architect en overige betrokken partners leidt tot grensverleggende oplossingen. Meer weten over dit project? Lees dan het artikel in het nieuwste ABT Magazine!

 

Deel dit bericht