02 november 2015

TRECO-office: streven naar energiebesparing en duurzaamheid

In partnerschap met DEMO, Huygen, DWA, TU Eindhoven, Webeasy en stichting ISSO, werkt ABT aan het project TRECO-office (Towards Real Energy performance and Control). Dit project is onderdeel van de Topsector Energie, een programmalijn van organisatie TKI EnerGO die tevens ook het project subsidieert.

De aanleiding van het project is om gedetailleerde kennis te verwerven op het gebied van energie. Met behulp van deze kennis kan het werkelijke energieverbruik en gebouwprestaties in de praktijk beter begrepen, gemonitord en voorspeld worden. Dit houdt in dat energie ingezet kan worden daar waar het de meeste waarde oplevert. Verder kunnen energiesystemen effectiever geregeld en beheerst worden en biedt het project inzicht in potentiële inkomsten door investeringen in energiebesparing, energiesystemen, regeling en control. Het uiteindelijke doel van het project is om mogelijke afwijkingen in het jaarverbruik op gebouwniveau vroegtijdig te signaleren.

Rol ABT
Tijdens het project  onderzoekt ABT hoe een combinatie van geavanceerde simulatiemodellen en monitoringssystemen faalgedrag gericht kan detecteren en het werkelijke energiegebruik van kantoren inzichtelijk kan maken. ABT richt zich tijdens dit project uitsluitend op kantoren en openbare gebouwen. 

Deel dit bericht