13 mei 2016

Trappartij verbindt Moreelsebrug met Croeselaan

Gisteren is de trappartij aan de westzijde van de Moreelsebrug geplaatst. Met de trappartij pal voor het Bestuurscentrum Rabobank Nederland, is de aansluiting op de Croeselaan waargemaakt. 

Masterplan Stationsgebied
De Moreelsebrug is onderdeel van het Masterplan Stationsgebied en zal de schakel vormen in het Utrechtse netwerk van fietsroutes. De totale lengte van de brug is circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark.

Fietsenstalling
Ook wordt er intensief gewerkt aan het ontwerp en de voorbereidingen tot aanbesteding van de fietsenstalling. Het ontwerp, waar              
GROUP A verantwoordelijk voor is, krijgt vorm. De fietsenstalling zal strak aansluiten op de Moreelsebrug en geeft toegang tot de brug via het dak ‘het Forum’.

Rol ABT
Momenteel is het project in uitvoering en ondersteunt ABT de bouwmanager bij de uitvoering van het contract, toetst de berekeningen en voert de controles op de bouwplaats uit. Voor de fietsenstalling en ‘het Forum’ ondersteunt ABT de gemeente Utrecht en werkt het integrale ontwerp uit tot en met bestek. Hierbij zijn bijna alle adviesdiensten van ABT betrokken: constructies, geotechniek, bouwmanagement, bouwfysica en installaties.

Deel dit bericht