Toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen
23 juli 2021
Lisette Rueb
Ewoud Heijink

ABT helpt met maakbare adviezen

Bent u in het bezit van een gebouw dat al jaren dienst doet, al dan niet monumentaal? En wilt u het energetisch op een hoger niveau brengen en toekomstbestendig maken?

Dan kan ABT helpen bij het onderzoek naar de mogelijkheden die het gebouw biedt. Wij doen dat met haalbare en maakbare adviezen. Tegelijk kijken we naar de onderhoudsaspecten zodat er geen dubbeling plaatsvindt met gepland onderhoud.

“Met onze manier van werken krijgen gebouweigenaren in relatief korte tijd inzicht in de mogelijkheden en de onmogelijkheden”, vertellen ontwerpleider Lisette Rueb en bouwkundig adviseur Ewoud Heijink.
 

Afbeelding: 1Bestaand-7985 D4721 Foto Jacques Kok abt lisette rueb
Lisette Rueb - © Jacques Kok

Drie verduurzamingsscenario’s

Onze aanpak bestaat uit een aantal stappen. Eerst brengen wij het gebouw, de ambitie en zo mogelijk de samenhang met andere onderhouds- of zelfs programma-investeringen in beeld. Vervolgens ontwikkelen wij verschillende verduurzamingscenario’s, al dan niet gecombineerd met de inschatting van het benodigde budget per scenario. Dit geeft de klant de mogelijkheid de verschillende scenario’s af te wegen en weloverwogen een besluit te nemen of en welke manier van verduurzamen bij de klant past, met inachtneming van de onderhoudsstaat van het gebouw.

Lisette Rueb: “We gaan pragmatisch te werk. Eén contactpersoon van ABT gaat in gesprek met de klant over de vraag en het ambitieniveau. Deze contactpersoon verzorgt de verdere interne afstemming tussen alle verschillende kennisgebieden. Wij doen vervolgens goed voorbereid een opname van het pand, mede op basis van al dan niet beschikbare bestaande tekeningen en berekeningen. Daarmee gaan onze collega’s van de verschillende kennisgebieden aan het werk, individueel en in brainstormverband. Daaruit volgt een integraal advies op basis waarvan de klant gefundeerde beslissingen kan nemen.”

Als onafhankelijk technische adviseur kijkt ABT op een integrale manier naar de verduurzamingsmogelijkheden. Zijn die bijvoorbeeld te combineren met groot onderhoud? Of zijn er kansen om aan te sluiten op een warmtenet dat in de buurt wordt aangelegd? Ook veranderende functies en eventuele herhuisvestingsvraagstukken worden in het advies en de mogelijke strategie betrokken.

Afbeelding: 1Bestaand-8072 D4721 Foto Jacques Kok abt ewoud heijink
Ewoud Heijink - © Jacques Kok

Haalbaar en realistisch 

Ewoud Heijink: “We bekijken de mogelijkheden en de consequenties en vooral wat haalbaar en realistisch is. Daarbij passeert de gehele energiehuishouding de revue: de installaties voor verwarming, koeling, luchtbehandeling, ventilatie en water. Ook beoordelen we de staat van de bestaande isolatie in het dak, wanden en vloeren, de beglazing en de kozijnen. We zien het als totaalpakket. Verander je bijvoorbeeld de isolatie van een gebouw dan heeft dat invloed op het ventilatie- en verwarmingsconcept.”

Veel op het oog nog mooie gebouwen van relatief recente datum voldoen niet meer aan de huidige eisen voor comfort, klimaat, gezondheid en energieverbruik. Dat geldt in het bijzonder voor historische monumentale gebouwen. Verduurzamen is het credo. Welke gebouweigenaar wil nu niet graag een ‘Paris Proof’-pand verhuren?

Laagdrempelig

Lisette en Ewoud: “Ons nieuwe adviesproduct is laagdrempelig. De klant krijgt technisch een integraal beeld, inclusief de investering en terugverdientijd. We willen wegblijven van niet-projectspecifieke oplossingen en een echt maatwerkadvies geven. Onze specialisten hebben veel ervaring met verduurzamingsproblematiek. We beschikken over de benodigde technische en financiële kennis, ondersteund door een grote schat aan verzamelde data.”

ABT heeft met de recent ontwikkelde adviesmethodiek al een aantal interessante projecten gedaan. Zo werd in Zwolle een voormalig bankgebouw, dat later politiebureau werd, duurzaam getransformeerd tot hostel annex restaurant. In Amsterdam werd op basis van deze methodiek een hogeschool verduurzaamd en aangesloten op WKO-stadsverwarming. En in Wageningen adviseerden wij over de verduurzaming van eengezinswoningen van een corporatie.

Voor meer informatie:

E.heijink@abt.eu
+31 6 109 929 43

l.rueb@abt.eu
+31 6 131 374 08

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, juni 2021.

Deel dit bericht