20 oktober 2016

Succesvolle werkwijze Joint Inspection Center op Schiphol

Dinsdagmiddag 22 november wordt het Joint Inspection Center (JIC) op Amsterdam Airport Schiphol door Zijne Majesteit de Koning geopend. Het Joint Inspection Center heeft tot doel een veiligere en efficiëntere vrachtafhandeling op Schiphol mogelijk te maken door verschillende handhavers en inspectiediensten samen te laten werken aan controles van luchtvracht.

ABT tekende voor de directievoering en het toezicht tijdens de realisatie. Het JIC is één van de projecten die valt binnen het programma Schiphol Smartgate Cargo. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van de Douane, Amsterdam Airport Schiphol, KLM Cargo en Air Cargo Netherlands.

Essentieel in de opdracht was een opleveringslijst zonder restpunten. Het oplossen van restpunten is na de realisatie namelijk nauwelijks meer mogelijk, omdat het gebouw binnen de Schiphol Air Side-veiligheidszone komt te liggen. ABT's plan van aanpak legde de nadruk op planmatige werkvoorbereiding en het realtime bijhouden van het kwaliteitsdossier. Doeltreffende communicatie en korte lijnen stonden in het hele project centraal. Deze aanpak bleek succesvol, ABT ontving van het Rijksvastgoedbedrijf een 10 voor de werkwijze volgens de beoordelingsmethode Past Performance!

Afbeelding: JIC_Joint Inpection Center_Schiphol_ABT
Deel dit bericht