22 januari 2015
Afbeelding: Certificaat CO2 ladder 2015

Succesvolle jaarlijkse audit CO2 prestatieladder

Recent heeft DNV- GL , één van 's werelds grootste certificatie-instellingen, ABT geaudit om te achterhalen of ABT nog volgens de CO2 prestatieladder normen opereert. ABT heeft deze audit succesvol doorstaan en heeft voor 2015 het certificaat voor stap 4 van de in totaal 5 treden op de CO2 prestatieladder weer in haar bezit. Een bijzondere prestatie waar ABT erg trots op is!

Het doel van de ladder is bedrijven bewust te laten worden van de hoogte van hun eigen CO2- uitstoot. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot  binnen de bedrijfsvoering te verminderen.

De CO2-Prestatieladder wordt door opdrachtgevers (ProRail, Rijkswaterstaat en RGD) en opdrachtnemers gehanteerd bij aanbestedingen. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. 

Deel dit bericht