12 oktober 2018

Radartoren op Maasvlakte II in stijl geopend

Vandaag is het bijzondere herkenningspunt van de haven in Rotterdam geopend; de radartoren op Maasvlakte II.

Met een boot voeren de genodigden door de haven van Rotterdam en namen een kijkje bij de imposante toren dat elk jaar voor zo'n dertigduizend zeeschepen het eerste contact met de Rotterdamse haven vormt. Bovenal is de toren functioneel, maar aan de ‘looks’ is ook serieuze aandacht besteed. Architect Syb van Breda had de eer de toren te ontwerpen en onder verantwoordelijkheid van Hollandia is de toren gerealiseerd. ABT stelde met het Havenbedrijf Rotterdam de vraagspecificatie op, met de D&C-overeenkomst van het Havenbedrijf als basis. 

Aandachtspunten uitvraag
Het belangrijkste onderdeel van de toren wordt gevormd door de nautische installaties, die signalen opvangen en doorgeven naar het controlecentrum van het Havenbedrijf. Bij het opstellen van de uitvraag volgens systems engineering werd veel aandacht besteed aan de afstemming op de nautische installaties, scope en raakvlakken en benodigde voorzieningen. 

Een ander belangrijk onderdeel vormde de inpassing in de harde zeewering met de hiertoe benodigde vergunningen. Op dit gebied werkten het Havenbedrijf en ABT samen met RHDHV.

Continue kwaliteitsborging
Ook tijdens de fabricage in de fabriek, de montage, de realisatie op locatie en de ingebruikstelling heeft ABT een belangrijke bijdrage geleverd bij de beoordeling van de uiteindelijk geleverde kwaliteit. Het resultaat mag er zijn!

Wil je meer weten over de Radartoren? Bekijk dan hier de projectpagina. 

Afbeelding: Radartoren_Maasvlakte II_ABT
Deel dit bericht