12 oktober 2017

ProGETonE-symposium adresseert de koppelkansen tussen aardbevingsbestendig en energieneutraal bouwen

Constructief én energetisch renoveren – in lijn met de 2020 klimaatdoelstellingen

Haren (Groningen), 10 oktober 2017 – Nederland staat voor een grote uitdaging om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2020 en de bestaande woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen. 

In de regio Groningen ligt er een nog urgentere opgave, namelijk op korte termijn de woningen aardbevingsbestendig te maken. Er doet zich nu een unieke kans voor om versterking en verduurzaming te combineren. Toch blijkt dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid te zijn en vraagt dit om technische innovaties, maar ook verbetering van de financiële modellen en middelen om de sociale context te verbeteren. Overigens is dit niet uniek voor de Groningse situatie, maar speelt deze problematiek ook in andere aardbevingsgebieden in Europa. Dat is de reden geweest voor de Europese commissie om gelden beschikbaar te stellen voor een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden om de barrières te slechten. 

Op 20 oktober wordt in Groningen een symposium georganiseerd met verschillende lezingen, workshops en een paneldiscussie met o.a. Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) en Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen) over de situatie in Groningen en de kansen en uitdagingen die er liggen.

Organisator van het symposium ProGETonE richt zich op de koppeling tussen het constructief versterken van woningen in verband met de aardbevingsproblematiek en het energieneutraal maken van deze woningen. Kijkend naar Nederland zien we dat deze koppeling nu niet gemaakt wordt. Dit is een gemiste kans. 

Met een potentieel van 22.000 woningen in Groningen die seismisch gecontroleerd moeten worden, draagt een verduurzamingsslag aanzienlijk bij aan de transitiedoelstelling. Daarnaast kunnen de gegenereerde oplossingen voor o.a. technische en financiële innovaties één op één inzetbaar zijn voor andersoortige projecten.

Naast Groningen zijn er een aantal regio's in de EU – waaronder grote gebieden in Italië, Griekenland – waar de woningen ook aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Soms omdat seismische normen of inzichten in de kwetsbaarheid van gebouwen zijn veranderd, soms omdat er nieuwe seismische dreigingen zijn. 

Hoewel dit een serieus onderwerp is met grote gevolgen voor de bewoners, biedt het ook de mogelijkheid om de energie footprint te verlagen. De huizenbouwsector in de EU-lidstaten staat voor de enorme uitdaging om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en in 2050 energieneutraal te worden. De EU-woningbouw vertegenwoordigt momenteel 200 miljoen gebouwen en ongeveer 27% van het energieverbruik in de EU. 

Het ProGETonE-consortium – bestaande uit 15 Europese entiteiten – bestudeert de technische mogelijkheden, het gebruik van nieuwe technieken en technologieën en de sociale en financiële gevolgen van constructief en energetisch renoveren. Met het ProGETonE-symposium op 20 oktober hoopt het ProGETonE-consortium alle stakeholders bewust te maken van de kansen in Groningen – en in de rest van Europa. Vanuit Nederland zijn ABT BV Ingenieurs in bouwtechniek, Huygen Ingenieurs & Adviseurs en BJW Wonen bij ProGETonE betrokken.

Over het ProGETonE-symposium

Wanneer? 20 oktober 2017
Waar? BuildinG in Groningen
Voor wie? Overheidsinstanties, energieleveranciers, woningcorporaties, bouwers, financiële instellingen en huiseigenaren. Kortom: alle stakeholders die met seismisch versterken en duurzaamheid te maken hebben. 
Aanmelden? Om het ProGETonE-symposium, de presentaties en de workshops bij te wonen, meld u hier aan. Of bekijk hier het gehele programma.

Over ProGETonE
ProGETonE staat voor Proactive synergy of inteGrated Efficient Technologies on buildings’ Envelopes. Het consortium ontwikkelt een bewezen geïntegreerde aanpak om twee belangrijke punten in bestaande gebouwen aan te pakken: verbeteringen om aardbevingen in seismische zones te weerstaan en om een energieverbruik van bijna nul te bereiken Dit in overeenstemming met de EU-doelstellingen inzake klimaatverandering. ProGETonE heeft een totaal budget van 5 miljoen euro uit financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 723747. Het consortium van 15 Europese entiteiten bestaat uit universiteiten, technische consultants, fabrikanten, KMO's, overheden en verenigingen. De activiteiten begonnen met de projectlancering in mei 2017 en duurt 48 maanden tot april 2021. 

This project has received funding from the European Union’s H2020 Framework Programme for Research and Innovation under grant agreement No 723747.

Deel dit bericht