04 april 2017

Persbericht - ABT realiseert ultraslanke hybride trap

Vandaag is de Dafne Schippersbrug in Utrecht in bijzijn van Dafne Schippers feestelijk geopend. De fiets- en voetgangersbrug is 3 april al door fietsers en voetgangers in gebruik genomen en verkort de afstand tussen de Utrechtse wijken Oog in Al en Leidsche Rijn. 

ABT heeft dit complete proces van de brug doorgerekend. Van elke fase van het inhangen van een segment is een model gemaakt, inclusief de hulpconstructies hierop ten behoeve van het hijsen en koppelen van de segmenten. Hiermee is in overleg met de aannemer het benodigde hulpwerk en de meest optimale volgorde van inhangen bepaald in relatie tot krachtswerking, vervormingen en uitvoering. Daarnaast was er de wens om de schepen zo min mogelijk te hinderen. ABT kon met de juiste berekeningen aantonen dat de brug gedurende het totale montageproces niet te laag kwam te hangen. Hierdoor konden de schepen hun huidige vaarroute blijven volgen. 

Deel dit bericht