19 april 2017

Oplevering HNK Delft – Stationshal en Stadskantoor

Bijna 5 jaar na de start van de bouw, is Het Nieuwe Kantoor (HNK) in Delft op 31 maart 2017 opgeleverd. Onderdeel van dit project vormen de stationshal en het stadskantoor. Het project in vogelvlucht:

Fase 0 – Kelder stadskantoor fase 1
In  het voorjaar van 2012 werd er gestart met fase 0. De kelder van het stadskantoor werd gebouwd door de bouwcombinatie CCL, ook verantwoordelijk voor de bouw van de spoortunnel.  De oplevering van de kelder vond plaats in mei 2013.

Fase 1 – Stationshal en de 1e fase van het stadskantoor
In mei 2013 werd er gestart met fase 1, uitgevoerd door de BAM. De stationshal en fase 1 van het stadskantoor werden gebouwd op de spoortunnel van CCL. De oplevering van fase 1 bestond uit 2 opleveringen:
- De 1e oplevering van fase 1 (de stationshal) aan ProRail vond plaats op 19 september 2014.
- De 2e oplevering van fase 1 (de bovenbouwfase 1 van het stadskantoor, inclusief het hele inbouwpakket) vond plaats op 4 januari 2016.

Fase 2 – Stadskantoor
Fase 2 startte in maart 2015 met het bouwrijp maken van het terrein, uitgevoerd door bouwcombinatie CCL. Zij verwijderden onder meer het bestaande spoortraject. De spoortunnel is in gebruik gegaan op 28 februari 2015. Op 1 juli 2015 werd de grond overgedragen aan de BAM, waarna de BAM startte met de uitvoering van fase 2. Fase 2 werd door de BAM opgeleverd op 31 maart 2017, waarmee het gehele werk is opgeleverd.

Rol ABT
ABT verzorgde tijdens dit project de constructie, de aanbesteding en het bouwmanagement. ABT maakte gebruik van de softwaretool VISI voor de communicatie en het vastleggen van besluiten. Deze tool legt genomen afspraken duidelijk vast en helpt faalkosten te beperken. Het Just in Time-principe was leidend bij de uitvoering. ABT ontwierp verder de spanten in kleine onderdelen.

Afbeelding: Stationshal en stadskantoor Delft_speciaal project ABT_ constructief ontwerp_homepage_Hans Roggen
Deel dit bericht