12 februari 2016

Oplevering faculteit TNW Zuid Delft

Op donderdag 4 februari jongstleden is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen in Delft opgeleverd. Het gebouw bevat 30.000 m2 brutovloeroppervlak en herbergt diverse laboratoria voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. De technische faculteit biedt ruimte aan ca. 1.000 studenten en meer dan 800 medewerkers. ABT was verantwoordelijk voor het bouwfysisch, akoestisch en brandtechnisch advies. 

Het nieuwe faculteitsgebouw bestaat uit twee vleugels die bij elkaar komen in een centraal hart: het prachtige atrium. Dit middelpunt vormt het hoofdverkeerspunt en sociale ontmoetingsplek met een ontvangstbalie, zitbanken en studieplekken. Vanuit het atrium zijn de onderwijs- en onderzoeksruimtes te bereiken. Deze werkplekken voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit en ventilatie. Deze randvoorwaarden zijn uiteraard passend voor hoogwaardig onderzoek, voor nu én in de komende decennia. 

Integraal teamwork
Het integrale ontwerpteam voor de faculteit TNW Zuid Delft bestond uit Ector Hoogstad Architecten, Aronsohn, Pieters Bouwtechniek, Valstar Simonis, Peutz en ABT. In samenwerking met aannemerscombinatie Hurks-Kuijpers/ULC en laboratoriumspecialist Waldner heeft het team een succesvolle oplevering kunnen realiseren.

 

Deel dit bericht