Online tool voor integrale urban engineeringUrban Layers wordt multidisciplinair webplatform
11 januari 2021

Een gezonde en duurzame wereld kun je niet alleen op gebouwniveau realiseren; we moeten de complete leefomgeving in onze ontwerpen betrekken. Om die integrale benadering in de praktijk te kunnen brengen is een team ABT’ers en Oosterhoff Group-collega’s bezig met de ontwikkeling van een tool die ontwerpteams daar enorm bij kan helpen: Urban Layers.

Ontwerpleider Di Fang en bouwfysicus Lorenzo Lignarolo leggen uit: ‘Urban Layers krijgt de vorm van een online platform. Daarop kunnen architecten, stedebouwkundigen, ingenieurs, projectontwikkelaars, investeerders en gemeenten virtuele scenario‘s voor stedelijke gebieden genereren en zo de kwaliteit van een stedelijk project op verschillende aspecten en, heel belangrijk, in samenhang analyseren en beoordelen.’

Afbeelding: Urban Layers gelaagdheid

Prototype positief getest

Een stad kun je zien als een verzameling van verschillende layers: geografie, gebouwen, infrastructuur, materialenstroom en informatiestroom. Grondige, anatomische analyse van deze lagen helpt inzicht te krijgen in stedelijke systemen. Een goede ontwerpoplossing stimuleert al die lagen tegelijk. Onze tool bevat modules voor energie, stedelijk verblijfscomfort, water, mobiliteit en financiën. Het eerste protoype is begin november uitgebreid getest in samenwerking met het architectenbureau Mecanoo. Deze reality check pakte goed uit. Lorenzo: ‘De reacties waren zeer positief, men vond de tool heel nuttig en praktisch.’

Aanvullend: ‘Het stedelijk systeem is buitengewoon complex. Dat vraagt om verwevenheid van alle betrokken disciplines in een geïntegreerde aanpak van architectuur en engineering. Urban Layers is straks, hopen we, een onmisbaar stuk gereedschap om oplossingen te bezien in termen van tijd, geld, mate van duurzaamheid, van gebruikscomfort en nog veel meer. Ermee werken kan allerlei belangrijke keuzes beïnvloeden.’

Geen compromis maar synergie

‘Met Urban Layers kun je het ontwerpproces helpen versnellen’, vertelt Di. ‘Door het invoeren van alternatieve scenario’s wordt het mogelijk om de betrokken partijen allerlei oplossingsmogelijkheden te tonen inclusief de consequenties die ze hebben. Daar zitten vaak ook onvermoede oplossingen bij. Het wordt zo eenvoudiger om wensen naar werkelijkheid te vertalen. Omdat je ‘laag over laag’ werkt, zie je meteen hoe zaken op elkaar ingrijpen. Technische en ruimtelijke oplossingen worden zo geen compromissen maar ontstaan echt uit synergie.’

De ontwikkeling van Urban Layers is een initiatief vanuit Quake, het innovatiecentrum van Oosterhoff Group, de groep technische adviesbedrijven waartoe ABT behoort. Doelstelling is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stedelijke omgeving door het ontwikkelen van fact-based design, consultancy en decision support tools. De teams in Quake worden samengesteld op basis van passie voor het onderwerp, kennis van zaken en een intrinsieke motivatie om het beter te doen; te innoveren.

In 2021 operationeel

Di en Lorenzo zijn namens ABT de helft van hun tijd in Quake gestationeerd en zijn verantwoordelijk dat Urban Layers er ook echt komt. ‘Wij verwachten Urban Layers in de loop van 2021 operationeel te hebben. We werken stap voor stap, module voor module. De tool wordt een eenvoudig toegankelijk webplatform dat waarschijnlijk een open gedeelte en een deel voor abonnementhouders krijgt. We denken nog na over hoe ons businessmodel er precies uit gaat zien.’ 

De twee ABT-adviseurs zijn het er beslist over eens: dit type slimme beslissingsondersteunende tools draagt heel concreet bij aan het met elkaar creëren van innovatieve concepten, producten en kennis. Samenwerkende partijen kunnen er de kwaliteit van de gebouwde omgeving mee verhogen. ‘Doelstelling is om maximale waarde toe te voegen aan grond en gebouwen, maar ook aan woon- en verblijfsgenot en andere sociale aspecten. Het moet uiteindelijk altijd gaan om tevreden eigenaren en gebruikers.’

Naar nieuwe normen

Di en Lorenzo, afsluitend: ‘Onze ambitie is dat Urban Layers straks de meest gebruikte tool in de markt wordt. We willen bijdragen aan het creëren van een nieuwe methodiek en nieuwe normen voor de ontwikkeling en het ontwerp van stedelijke gebieden. Met de ontwikkeling ervan evolueren we als Oosterhoff Group-collega’s van tool user naar tool developer. Zo kunnen we de technische oplossingen die we adviseren naar een hoger niveau tillen.’

Bekijk onderstaande video waarin Di en Lorenzo meer vertellen over Urban Layers. 

Voor meer informatie:

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, december 2020.

Foto header: © Herman Zonderland

Deel dit bericht