18 februari 2019

Ondergrondse hoogstandjes (2)

In de compacte Nederlandse steden is ruimte schaars. Bovendien willen we vaak het historische karakter van de centra behouden. Om de benodigde parkeerruimte te creëren, gebouwen met elkaar te verbinden of infrastructuur aan te leggen is hierdoor ondergronds bouwen een aantrekkelijke of soms zelfs noodzakelijke keuze. Maar aan welke ondergrondse projecten werkt ABT zoal? Dit keer aandacht voor ondergronds hoogstandje 2!

Ondergrondse hoogstandjes - 2: Droogdok Royal Van Lent!

Droogdok Royal Van Lent is het grootste droogdok van Nederland. De staalvezelversterkte onderwaterbetonvloer (SVOWBvloer) werkt in de eindfase samen met de gewapende constructievloer. Dit ontwerpprincipe is door ABT ontwikkeld onder de naam ‘geïntegreerde keldervloer’. Voordelen zijn: optimalisaties in materiaalverbruik, bouwtijd, belasting op funderingspalen, CO2-uitstoot, bouwkosten en waterdichtheid. Samen met de permanente stalen damwanden zorgt de keldervloer voor een robuust en waterdicht droogdok. Lees verder over dit project.

Binnenkort aandacht voor weer een ondergronds hoogstandje!

Deel dit bericht