07 februari 2019

Ondergrondse hoogstandjes (1)

Zodra een gebouw wordt opgeleverd, heeft niemand het nog over de fundering. Toch ziet ABT het als een alles behalve ondankbare taak, om de best mogelijke basis te leggen. Want ook ondergronds speelt vooruitstrevendheid een cruciale rol. Maar aan welke ondergrondse projecten werkt ABT zoal?

Ondergrondse hoogstandjes - 1: Albert Cuypgarage

De Albert Cuypgarage met twee parkeerlagen bevindt zich onder de Amsterdamse gracht. ABT is betrokken geweest bij het uitvoeringsontwerp van de keldervloer. Hierbij is een geïntegreerde keldervloer voor het eerst toegepast op grote schaal. Naast een besparing in beton, ontgraving en beter beheersbare waterdichtheid zorgt dit principe voor een betere herverdeling van de grote kolomlasten. Zo is een ‘fundering op water’ mogelijk gemaakt. De garage is op 15 mei 2018 geopend. Lees verder over dit project.

Binnenkort aandacht voor weer een ondergronds hoogstandje!

Deel dit bericht