Met corona-inspecties naar veiliger vastgoed‘Meningen genoeg, maar wat zijn de feiten?’
14 januari 2021

Goede ventilatie en luchtkwaliteit zijn essentieel voor gezond vastgoed. De COVID 19-pandemie heeft gebouweigenaren en facility managers daar ondubbelzinnig van doordrongen. ABT kan de ventilatiekwaliteit en werking van de installaties in gebouwen nu breed in kaart brengen met corona-inspecties. Daaruit volgen heldere en pragmatische verbetervoorstellen die tot een veiliger binnenklimaat leiden.

Afgelopen voorjaar ontwikkelden onze adviseurs al een indelingsconcept voor kantooromgevingen waarbij mechanische ventilatiesystemen maximaal bijdragen aan de luchtkwaliteit. Gebruikers zitten dan in dezelfde richting achter hun bureaus. De configuratie verkleint de overdrachtskans van het coronavirus. Het concept is als eerste in de eigen ABT-vestigingen toegepast.

Afbeelding: danielle
Daniëlle Dikhoff - © ABT

Veel onzekerheid

‘Met onze corona-inspecties in grote gebouwen gaan we weer een stap verder’, vertelt Daniëlle Dikhoff, adviseur bouwfysica en duurzaamheid. ‘Het ventilatiesysteem en de luchtstromingspatronen in een ruimte zijn van grote invloed op het  bewegen van virusdeeltjes. En dus op de overdracht ervan van mens op mens. Dat besef is inmiddels volop doorgedrongen. Tegelijk is er veel onzekerheid, want de RIVM-richtlijnen houden daar geen rekening mee. 

Vastgoedeigenaren krijgen daarover ook vragen van de gebruikers van hun gebouwen. Ze moeten er iets mee. Meningen genoeg, maar wat zijn de feiten? Onze inspecties helpen om coronaveiligere ruimten te creëren. Om te werken, maar ook om te sporten, te leren of recreatief te verblijven.’ In de zomer van 2020 inspecteerde ABT zeven grote kantoorgebouwen in Amsterdam. In 395 aparte ruimten werd het binnenklimaat geïnventariseerd. Begin december is gestart met het gemeentelijk vastgoed in de gemeente Hoeksche Waard met in totaal vijftien gebouwen, beheerd door Bres Accommodaties. Het gaat hier om verschillende (sport)accommodaties, zwembaden, culturele centra en recreatief vastgoed.

Afbeelding: Willem Koenen doet inspecties
Willem Koenen - © ABT

Onafhankelijk en objectief

Wat behelst een corona-inspectie? Willem Koenen, bouwfysicus: ‘We zetten al onze wetenschappelijke knowhow in, onafhankelijk en objectief. Elke situatie is anders en vraagt steeds om een integrale benadering en beoordeling. We kijken onder meer naar het gebruik, het type installatie en de capaciteit ervan, de luchtstromingsprofielen en de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie.’ 

Daniëlle, aanvullend: ‘Ons onderzoek begint met deskresearch op basis van de tekeningen van de gebouwen en het ontwerp van de installaties. We verzamelen zoveel mogelijk relevante data. Daaruit kun je al bepaalde risico’s distilleren. Vervolgens gaan we inspecteren.’

Willem: ‘De inspectierondes maken we met de gebouwbeheerder. Het leidt soms tot verrassende bevindingen. We kijken of de ventilatiedebieten kloppen en dan blijkt soms dat installaties slecht werken of gewoon kapot zijn zonder dat men het in de gaten heeft. Ook roosters zitten wel eens dicht of zijn sterk vervuild.’

Groen, oranje, rood 

Voor het onderzoek werd in eigen huis een inspectie-app ontwikkeld. Daarmee kan heel gericht worden geïnventariseerd. De data die de app registreert, worden verwerkt in een handzame rapportage met adviezen en verbetervoorstellen per ruimte. Op de plattegronden van de gebouwen geven stoplichtkleuren per ruimte aan wat het besmettingsrisico met corona is. Groen betekent veilig; er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Oranje staat voor een beperkt rest risico dat te verhelpen is met organisatorische maatregelen of kleine technische ingrepen. Rood geeft aan dat er in de bewuste ruimtes substantiële risico’s zijn voor verspreiding. Deze ruimtes moeten niet gebruikt worden tot er maatregelen zijn getroffen.

Daniëlle Dikhoff en Willem Koenen: ‘Wij gaan niet voor dikke rapporten vol cijfertjes, maar voor de praktische aanpak. Dat kunnen organisatorische maatregelen of technische oplossingen zijn. Zoals adviezen over het plegen van extra onderhoud, het opnieuw inregelen van een installatie, het wenselijk maximum aantal mensen in een ruimte of het afsluiten ervan. Facilitair managers moeten er direct mee aan de slag kunnen. Met of zonder corona, een gezond binnenklimaat is altijd belangrijk. 

Plekken met veel menselijk verkeer en grote ontmoetingsruimten zijn heikel. Juist daar komt men elkaar tegen. Vooral onderwijsgebouwen zijn risicogevoelig. Bovendien hebben veel trappenhuizen in oude gebouwen geen ventilatie. De lucht blijft er hangen en vormt een risico. Behalve naar regelgeving kijken wij dus vooral naar het werkelijk gebruik van de individuele ruimten. Wat zijn de grootste risico’s en, na eventuele ingrepen, de restrisico’s? Een goede maatstaf is of iemand er een veilig gevoel bij heeft en naar binnen durft.’

Een corona-inspectie, vanaf initiatief tot en met rapportage duurt volgens de twee adviseurs gemiddeld twee weken per gebouw.

Afbeeldingen: voorbeelden van de visualisatie van de inspectieresultaten. In een oogopslag is per ruimte duidelijk waar maatregelen nodig zijn en welke situaties (relatief) veilig zijn.

Kelder Pakhuys Afrika
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping

Voor meer informatie:

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, december 2020.

Foto header: Dorpshart Mijnsherenland © Bres Accommodaties

Deel dit bericht