03 oktober 2014

Mauritshuis Funderingsproject 2014

De ondergrondse uitbreiding van het Mauritshuis heeft de titel ‘Funderingsproject van het jaar 2014’ gewonnen. “Het is een etalage van verschillende technieken, reclame voor ondergronds bouwen”, aldus juryvoorzitter Frits van Tol.

Mauritshuis Den Haag
Na een verbouwing en renovatie van ruim 2 jaar opende het Mauritshuis op 27 juni 2014 haar deuren. Dankzij de gecompliceerde, ondergrondse doorgang is het Mauritshuis verbonden met het tegenoverliggende pand Plein 26. Hierdoor is de oppervlakte van het museum verdubbeld, kan het museum zijn omvangrijke collectie tentoonstellen en is er meer ruimte voor educatie, kunst, tentoonstellingen en evenementen. ABT heeft binnen het ontwerpteam het constructieve en geotechnische ontwerp van de renovatie en nieuwbouw verzorgd. Dit ontwerp houdt in alle mogelijke facetten rekening met het beheersen van risico’s en het voorkomen van schades. Er zijn uitsluitend beproefde, trillingvrije en geluidsarme technieken toegepast. Gedurende de uitvoering is de invloed op de gebouwen in de directe omgeving voortdurend gecontroleerd met een monitoring systeem.

Nominatie Nieuw Hoog Catharijne
Naast het Mauritshuis maakte ook Nieuw Hoog Catharijne kans om funderingsproject van het jaar te worden. Onlangs werd daar de funderingsfase van de parkeergarage afgesloten. Daarmee is ook een technische en logistieke uitdaging in dit project afgerond.

Afbeelding: Nieuw Hoog Catharijne bouwplaats_naamsvermelding Rob van der Linge_LEED duurzaamheidscertificaat

Project Hoog Catharijne
In opdracht van Corio bouwt BAM Utiliteitsbouw in het centrum van Utrecht aan Hoog Catharijne. De complexe realisatie moet plaatsvinden op een klein oppervlak, midden in het centrum van Utrecht, terwijl het drukke verkeer gewoon doorgaat. Daarbij werken de bouwers gelijktijdig aan nieuwbouw naar boven én naar beneden.

ABT verzorgt de kwaliteitsborging in de uitvoering van de onderbouw. Ook wordt meegedacht over de vertaling van het ontwerp naar de werk- en keuringsplannen. Daarnaast zet ABT zijn kennis in bij de bouwtechnische coördinatie en de bouwkundige engineering van de bovenbouw. Alle activiteiten worden vastgelegd in een 3D-BIM model. Hiervoor werkt ABT nauw samen met BAM Advies & Engineering. De nabijgelegen Vredenburgknoop is als onderdeel van de inritten door ABT ontworpen en in de uitvoering begeleid als Directie UAV. 

Deel dit bericht