15 december 2016

'MAG3' bundelt de krachten

Ingenieursbureaus MWH, ABT en Geonius nemen de komende jaren onder de noemer 'MAG3' deel aan aanbestedingstrajecten van Rijkswaterstaat (RWS).

Er was vanuit de markt veel interesse in de 'Samenwerkingsovereenkomst 3.0 voor ingenieursdiensten' van RWS. 12 partijen zijn uiteindelijk door RWS geselecteerd op basis van referenties en kwaliteit,  waaronder MAG3.

Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is de samenwerking met de ingenieursmarkt een impuls te geven en een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de sector, waarbij kwaliteit, samenwerking, innovatie, duurzame leefomgeving en kennis centraal staan.

Perceel 1 en 2

MAG3 heeft een overeenkomst gesloten voor perceel 1 en 2. Perceel 1 betreft de voorkomende ingenieursdiensten, waarbij producten en resultaten vanuit de beschreven vakgebieden monodisciplinair of multidisciplinair uitgevraagd kunnen worden. Perceel 2 betreft assetmanagement, gericht op de toestand van het areaal in relatie tot voortdurend in beeld hebben van de netwerkprestatie, te vertalen in risico’s en richting geven aan de beheersing van die risico's.

Bekijk voor meer informatie over de raamovereenkomst van Rijkswaterstaat de website van RWS.

Deel dit bericht