26 november 2009

Leren van instortingen

Op 11 december 2009 reikt prof. ir. Frans van Herwijnen tijdens het symposium ‘Constructieve Veiligheid: Recessie of Progressie?’, de eerste twee exemplaren van zijn nieuwe boek uit. Het boek met de titel: ‘Leren van instortingen’, behandelt de oorzaken van instortingen van gebouwen en bruggen en geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van constructieve veiligheid in Nederland in de afgelopen tien jaar.

Het boek is te bestellen via bol.com.

ABT geeft 20 exemplaren weg. Wilt u in aanmerking komen voor dit boek mail dan tot 31 december 2009 uw adresgegevens naar lerenvaninstortingen@abt.eu. De exemplaren worden onder de inschrijvers verloot.

Frans van Herwijnen: “Met name het instorten van het parkeerdek van hotel Van der Valk in Tiel (2002) en van de balkons van het woongebouw Patio Sevilla in Maastricht (2003) zorgden in ons land voor een toenemende aandacht voor de veiligheid van bouwconstructies. Bouwwerken of onderdelen daarvan behoren niet in te storten. Maar met enige regelmaat gebeurt dat toch, zowel in Nederland als in andere landen. Bruggen en gebouwen kunnen bezwijken door natuurgeweld (bijvoorbeeld een aardbeving) of door menselijk falen (bijvoorbeeld een ontwerpfout). Om dat te voorkomen moet aan constructieve veiligheid in het bouwproces van elk project veel aandacht worden besteed.

Van Herwijnen beschrijft in ‘Leren van instortingen’ in detail zesentwintig bruggen en gebouwen – waarvan vijf in Nederland – die geheel of gedeeltelijk zijn ingestort of waarvan de constructie ernstige gebreken vertoonde. Wat is de constructieve opzet van het bouwwerk, onder welke omstandigheden is de constructie bezweken en hoe is de instorting te verklaren? Maar het meest belangrijk is welke lessen uit het ongeval zijn te leren, waardoor soortgelijke instortingen bij andere bouwwerken daarna kunnen worden voorkomen. De besproken bouwwerken – van de kathedraal van Beauvais in 1284 tot de instorting van de toneeltoren van de schouwburg in Hoorn in 2001 – hebben door de eeuwen heen alle bijgedragen tot een beter inzicht in het gedrag van constructies en tot een verbetering van het bouwproces.

'Leren van instortingen' is in de eerste plaats bedoeld als 'eye-opener' voor partijen in het bouwproces die met constructies te maken hebben: ingenieursbureaus, aannemers en bouwtoezichten. Daarnaast is het boek bestemd voor studenten Civiele Techniek en Bouwkunde om te leren van instortingen uit het verleden. Tenslotte informeert het boek geïnteresseerde leken over de achtergronden van bekende instortingen, zoals de Twin Towers in New York in 2001, de brug in Minneapolis in 2007 en de overdekte kunstijsbaan in het Duitse Bad Reichenhall in 2006.

Deel dit bericht