27 augustus 2019

Integraal werken - De factor mens

Bij integraal werken gaat het vaak over organisatie. ‘Terwijl het eigenlijk meer over mensen zou moeten gaan,’ zegt Robert van Aalderen. Binnen ABT is hij betrokken bij de kennisgroep Integraal Creëren. Doel? Meer aandacht voor vertrouwen als de sleutel tot succes.

‘De zachte kant van integrale advisering.’ Zo omschrijft Robert de focus van de nieuwe kennisgroep. Nu integraal samenwerken langzaam maar zeker de norm wordt, waakt hij ervoor dat taakverdeling de boventoon gaat voeren. ‘Bij ABT hebben we alle disciplines in huis, maar we blijven een mensenfabriek. Pas als mens en proces hand in hand gaan, komt de inhoud maximaal tot uiting.’

Bestaansrecht

Binnen de bouwwereld komt het thema ‘mens’ misschien soft over, maar daarmee claimt de kennisgroep eigenlijk ook direct haar bestaansrecht. Robert: ‘Samenwerking gedijt het beste op vertrouwen. Dat bereik je niet alleen met verantwoordelijkheden, maar juist met aandacht voor elkaar. Als je elkaars drijfveren kent, kun je daarop anticiperen en krijg je een sluitend proces.’

Een proces waarbij de inhoud excelleert dus. Duidelijke rollen en taken, met het besef van een gemeenschappelijk doel en focus op het resultaat. Het klinkt logisch, maar spreekt nog niet altijd voor zich. ‘Daarom gaan we samenwerkingen analyseren om te kijken wat we op menselijk vlak kunnen betekenen. Bouwen aan de teamgeest levert automatisch winst op, daar zijn we van overtuigd,’ besluit Robert.

Deel dit bericht