Integraal advies bij aanleg WindplanblauwCombinatie van technische en procesmatige expertise
25 januari 2022
Afbeelding: vw_document_preview_azure_standard_1E3964A8-2B4F-40C8-8C6D-3B38AB6B2E80_20211013_103627_DJI_0591

In de noordwesthoek van Flevoland wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van 61 windmolens, 37 op land (onshore) en 24 op het IJsselmeer (nearshore). De turbines verrijzen nabij het dorp Swifterbant in het windpark Windplanblauw. Ook de bouw van een onderstation en de aanleg van kraanopstelplaatsen en andere infrastructuur maken deel uit van het project. ABT-dochter Windbase adviseert opdrachtgever SwifterwinT op alle civieltechnische contracten van het project.

De nieuwe windmolens vervangen kleinere exemplaren die aan het eind van hun levensduur waren. Met een totaal vermogen van 335 MW wekt Windplanblauw straks een hoeveelheid groene stroom op die gelijkstaat aan het verbruik van ongeveer 400.000 huishoudens. 

Foto: Bouwwerkzaamheden voor realisatie Windplanblauw waaronder wegen, fundaties, kraanopstelplaatsen, bruggen en tijdelijke constructies

Andere kant tafel

Afbeelding: Paul Schraven
Paul Schraven © Herman Zonderland

“We zitten nu aan de andere kant van de tafel”, vertelt package manager civiel Paul Schraven van Windbase. “We zijn op dit technisch uitdagende project ingehuurd voor de controle van alle documenten die de aannemers aanleveren. De opdrachtgever wil niet alleen gebruik maken van onze kennis van het ontwerp van fundaties, maar doet een beroep op de bredere expertise die we in huis hebben, zowel technisch als procesmatig.

We werken voor Windplanblauw in de projectorganisatie mee, met ons technische team beschikbaar op de achtergrond. We denken dat juist die combinatie van techniek en proces een sterke is. We hebben er als bureau op andere vlakken veel ervaring mee en zetten die nu voor het eerst in voor een windproject.” 

Windplanblauw is een samenwerking tussen energiebedrijf Vattenfall en SwifterwinT, een uniek lokaal initiatief. SwifterwinT is een coöperatieve samenwerking van 170 (agrarische) ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren in het projectgebied. Zij delen individueel mee in de opbrengsten en een deel gaat jaarlijks naar projecten die de leefbaarheid van Swifterbant en omgeving verbeteren.

Integrale aanpak

Paul: “Als package manager civiel sta ik voor een integrale aanpak en fungeer ik als een soort spelverdeler. Het is onder meer mijn taak om de te toetsen documenten binnen de Windbase-organisatie uit te zetten bij de juiste collega’s. Dan gaat het om werkzaamheden voor de fundaties, wegen, kraanopstelplaatsen, bruggen en tijdelijke constructies. Daarnaast ben ik betrokken bij alle technisch overleggen van de diverse contracten. Samen of in samenspraak met betonspecialist en waarnemer Casper Meijer gaan we ook buiten regelmatig waarnemingsrondes maken.” 

Landfundatie in het water

Voor het contract nearshore, de windmolens op het water, heeft Windbase een proof of concept opgesteld om een landfundatie te kunnen realiseren in het IJsselmeer. Het ontwerp voorziet in het toepassen van een constructie met een combiwand. Paul Schraven: “Een landfundatie plaatsen in het IJsselmeer is bijzonder aangezien deze krachten te verduren krijgt die typisch zijn voor het water, zoals golfbelasting, ijsbelasting en aanvaarbelasting. Ook de wijze van funderen is anders. Offshore turbines worden normaliter gefundeerd op een monopile. Dat was mede door de ondiepte van het IJsselmeer op deze locatie niet mogelijk.”

“Het proces en de samenwerking met alle betrokken partijen verloopt naar wens”, vertelt Paul. De dynamiek voelt voor Windbase vertrouwd aan. Tegelijk leert het bedrijf zelf ook van de relatief nieuwe rol die het nu namens de opdrachtgever speelt. Die betrokkenheid blijft er tot en met de oplevering en inbedrijfstelling van de nieuwe windturbines. De verwachting is dat Windplanblauw in het laatste kwartaal van 2023 in gebruik wordt genomen.

Projectpartners 

  • Opdrachtgever Windbase: SwifterwinT, Aratis 
  • Aannemer fundaties, wegen en kraanopstelplaatsen onshore: Dura Vermeer
  • Aannemer fundaties nearshore: Ballast Nedam
  • Aannemer onderstation: Hitachi Energy
  • Transport en installatie turbines nearshore: Mammoet
  • Leveranciers turbines: Vestas (onshore) en GE Renewable Energy (nearshore)


Voor meer informatie: p.schraven@abt.eu | telnr: +31 6 309 946 64

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, dec 2021.

Header  © Windplanblauw

Deel dit bericht