Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk gestart
10 februari 2021
Afbeelding: Vasco Veenbergen en Jan-Willem Bardoel_ABT magazine
Vasco Veenbergen (links), Jan-Willem Bardoel - © Jacques Kok

Samen met Mourik Infra en collega-bureau RPS werkt ABT de komende jaren aan de versterking van het deeltraject Salmsteke binnen het project ‘Sterke Lekdijk’. Eind augustus tekende Mourik Infra, als een van de drie innovatiepartners, het contract met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vasco Veenbergen en Jan-Willem Bardoel zijn al sinds de intensieve tender bij de opgave betrokken. Vasco Veenbergen, projectleider: ‘We zijn trots dat we dit project hebben gewonnen. We gaan bijdragen aan de Planuitwerkings- en Realisatiefase van Salmsteke. Een relatief kort traject (twee kilometer), maar wel het eerste deeltraject dat in uitvoering gaat. De meekoppelkans Salmsteke Ontkiemt maakt het extra uitdagend. Hoe kun je de dijkversterking combineren met kansen voor recreatie en natuur?’

Verticale piping-oplossing en Projectplan Waterwet

De inbreng van ABT richt zich momenteel met name op het gereed maken van het Definitieve Ontwerp ten behoeve van het Projectplan Waterwet. ‘In het bijzonder een kistdamconstructie, én de doorontwikkeling van een innovatieve verticale filteroplossing voor piping zijn hierbij specials voor ons’ aldus Jan-Willem. ‘De uitdaging zit hier met name in de installeerbaarheid van de kistdam – namelijk zeer dicht bij een woning - en het duurzaam kunnen borgen van de kwaliteit van de filterconstructie in de gebruiksfase’ vult Vasco aan. 

Buiten de gebaande paden

Binnen de Nederlandse waterveiligheid focust ABT zich op het leveren van specialistisch maatwerk voor een aantal expertises. Vasco: ‘Dankzij onze integrale kennis op het raakvlak van constructies, waterbouw en geotechniek past deze opgave ons als een jas. Bovendien weet Mourik wat ze van het ABT-team kunnen verwachten: denken buiten de gebaande paden, praktische kennis van de uitvoering en gewend om on site te werken in een multidisciplinair team.’

Afbeelding: salmsteke_deeltraject (c) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
© Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Meer informatie:

Zie project Sterke Lekdijk en het deeltraject Salmsteke.

Vasco Veenbergen
v.veenbergen@abt.eu 
+31613314846

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, december 2020.

Foto header: © Jacques Kok

Deel dit bericht