03 juni 2019

Informatiemiddag Nieuw Beoordelingskader Breedplaatvloeren

Op donderdag 6 juni vanaf 14.00 uur organiseert ABT voor gebouweigenaren en facilitair managers een informatiemiddag over 'Het nieuw Beoordelingskader Breedplaatvloeren'. We geven nadere toelichting op het onderzoek en het stappenplan uit het onderzoeksrapport en de brief van de Minister van BZK van 21 mei 2019. Bovendien presenteren we enkele oplossingsrichtingen.

Programma

13.45-14.00: Inloop (met koffie/thee)

14.00-14.10: Ontvangst en opening - Rudi Roijakkers

14.10-14.30: Van Eindhoven tot nu - Johan Galjaard (toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 jaar)

14.30-15.00: Toelichting nieuwe Stappenplan - Mark Verbaten (uitleg over het nieuwe rapport van Hageman)

15.00-15.15: Mogelijke versterkingsmethoden - Mark Verbaten (presentatie resultaten onderzoeken ABT lijmwapening en andere methoden)

15.15-15.30: En wat betekent dit voor u? - Johan Galjaard (onderzoeksplicht, juridisch kader, vervolgproces en organisatie ABT)

15.30-16.30: Gelegenheid voor vragen en discussie + Borrel

16.30 Einde

Toelichting

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekenregels en een stappenplan gepubliceerd waarmee bestaande gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. De minister heeft via een brief de gemeenten opgeroepen om eigenaren van gebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast te verzoeken aanvullend onderzoek te doen.

Interesse?

Heeft u interesse om deze informatiemiddag bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@abt.eu.

Deel dit bericht