27 juni 2014

Heropening Mauritshuis Den Haag

Na een grootscheepse verbouwing wordt het Mauritshuis vandaag officieel heropend. Rond 17.00 uur vanmiddag verricht Koning Willem-Alexander de opening, waarbij het wereldberoemde schilderij 'Meisje met de parel' symbolisch welkom wordt geheten op het voorplein van het museum. Van 20.00 uur ’s avonds tot middernacht mag iedereen het museum gratis bezoeken.

Ondergronds bouwen
Dankzij de gecompliceerde, ondergrondse doorgang is het Mauritshuis verbonden met het tegenoverliggende pand Plein 26. Hierdoor wordt de oppervlakte van het museum verdubbeld, kan het museum zijn omvangrijke collectie tentoonstellen en is er meer ruimte voor educatie, kunst, tentoonstellingen en evenementen.

ABT heeft binnen het ontwerpteam het constructieve en geotechnische ontwerp van de renovatie en nieuwbouw verzorgd. Dit ontwerp houdt in alle mogelijke facetten rekening met het beheersen van risico’s en het voorkomen van schades. Er zijn uitsluitend beproefde, trillingvrije en geluidsarme technieken toegepast. Gedurende de uitvoering is de invloed op de gebouwen in de directe omgeving voortdurend gecontroleerd met een monitoring systeem.

Mauritshuis

Tijdens de bouwfase is ABT ook ingezet voor de directievoering en het toezicht. Hiermee is de kennis van het ontwerp direct toegepast in de begeleiding van de uitvoering.

Deze grote ondergrondse klus is uitgevoerd zonder schades of significante zettingen van de omliggende monumentale gebouwen. Daarmee is bewezen dat ondergronds bouwen, mits zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, een prachtige oplossing voor een ruimtelijk probleem kan geven.

Glazen lift
De meest in het oog springende verandering is de verplaatsing van de hoofdingang terug naar het voorplein. Bezoekers gaan niet meer via de oude dienstingang naar binnen, maar dalen via trap of lift af naar de foyer die ‘oud’ en ‘nieuw’ ondergronds met elkaar verbindt. Vanwege het monumentale karakter van het pand moest de lift zo onzichtbaar mogelijk zijn en bedacht Hans van Heeswijk architecten een volledig glazen lift. Aan ABT werd gevraagd of dit haalbaar zou zijn. Aan liften worden strenge vervormingseisen gesteld. Een cilindervormige liftschacht is als vorm erg stijf, maar het blijft de vraag of de lift ook lokaal stijf genoeg reageert. Ook de deuropeningen bij de in- en uitstapplaats beïnvloeden de stijfheid van de cilinder, evenals de noodzakelijke montageverbindingen.

ABT maakte een driedimensionaal rekenmodel om de haalbaarheid te berekenen. De cilinder werd opgebouwd uit zes schalen. Door deze conservatieve aanname zou de vervorming door de verbindingen niet onderschat worden. De rubbers in de verbindingen werden meegenomen in het model. Op basis van ontwerpberekeningen en ervaring koos ABT een veilige en realistische dikte en samenstelling voor het glas. Mitsubishi gaf de krachten op, die op de lift werken en de bijbehorende vervormingseisen. Met het model berekende ABT dat een glazen liftschacht mogelijk was. Octatube heeft de lift verder uitgevoerd.

Luuk Kramer en Christian van der Kooy
Deel dit bericht