28 oktober 2016

Groen licht bouw Arnhems Focus Filmtheater

De bouw van het nieuwe Focus Filmtheater in het hart van Arnhem kan doorgaan. De Raad van State in Den Haag heeft 26 oktober jl. groen licht gegeven voor start bouw. Het nieuwe filmhuis, gepositioneerd op het Eusebiusplein, vormt de schakel tussen de historische binnenstad, de Rijn en het wederopbouwgebied.

Uitdagend ontwerp
Begin dit jaar maakte het team van ABT, DP6 en Stevens en van Dijck het winnende prijsvraagontwerp. Momenteel is de uitwerking van het plan in volle gang. Hierin is ook de wens van de gemeente Arnhem opgenomen om een zeer duurzaam gebouw te realiseren met een flexibel en toekomstbestendig karakter. De complexe inpassing in het stedelijk gebied naast de Eusebiuskerk en de nieuwe stadsbeek, én het bouwen op een postzegel waarop een relatief groot aantal vierkante meters worden gerealiseerd, maakt het een uitdagend project.

Integrale uitwerking
ABT zorgt vanuit een integrale benadering voor de uitwerking van de constructie, installaties, bouwfysica & klimaat en brandveiligheid. Door de integraliteit van de verschillende adviezen is het mogelijk om tot een kwalitatief hoogwaardige uitwerking te komen, risico’s in onderlinge afstemming te minimaliseren en communicatie te kanaliseren. In 2018 zullen de eerste films in het filmtheater vertoond worden. 

Deel dit bericht