Getransformeerd museum Arnhem na 5 jaar nu geopend
13 mei 2022

Museum Arnhem sloot in 2017 tijdelijk haar deuren voor een verbouwing en is nu weer geopend. En wat een transformatie is het! Het museum, gesitueerd op de stuwwal van het Rijndal, gaat met de nieuwe vleugel letterlijk over de rand. ABT verzorgde het uitvoeringsontwerp voor de constructie en de fundatie van het museum.

In het voortraject deed ABT een studie naar de wijze waarop het museum over het talud heen kon hangen. Deze nieuwe vleugel van 550 m2 is ontworpen door Benthem Crouwels Architects en levert het museum vier extra tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes op. ABT-adviseur Niki Loonen: “De stuwwal moest begroeid blijven, anders kalft hij af door erosie. Gemeente Arnhem vroeg ons om te ondersteunen bij de vraag hoe stuwwal overeind kon blijven en of je hier wel op kon bouwen.” Uit de studie van ABT bleek dat dit kon, echter moet je wel met het een en ander rekening houden.

Ontwerpoptimalisatie van kelder en fundering
Het project liep enkele jaren geleden vertraging op, omdat Museum Arnhem geen aannemer kon vinden die het werk voor het oorspronkelijke budget kon realiseren. Bij de nieuwe aanbesteding (met een nieuw budget) kwam Rots Bouw als winnaar uit de bus.

Vervolgens werd ABT door aannemer Rots Bouw gevraagd om mee te denken in het optimaliseren van het ontwerp van de kelder en de fundering. Hiervoor ontwierp ABT een alternatieve fundering die aanzienlijk sneller te bouwen was dan het oorspronkelijke ontwerp.

“Geen 100, maar 30 heipalen”
Niki: “De hele fundatie was op palen bedacht, honderd stuks, maar eigenlijk hoefde alleen de rand op palen, bleek uit onze berekeningen. Dat waren dertig heipalen. Daarom hebben we gekozen voor een paal-plaatfundering in plaats van een fundering op palen. Dat is efficiënter, je hebt minder materiaal en daarom is het ook duurzamer.”

De gekozen oplossing is nauwkeurig doorgerekend met Plaxis 3D, een geavanceerd softwarepakket voor grondmechanische berekeningen. Met dit pakket is ook de stabiliteit het steile talud van de stuwwal waarop het museum rust, onderzocht

Op de schuifbaan
In eerste instantie zou ABT alleen het uitvoeringsontwerp voor de kelder maken, later werd hier het constructieve ontwerp van de uitkragende bovenbouw aan toegevoegd. ABT-adviseur Jan-Willem ten Have was hier bij betrokken.

Nadat ABT het uitvoeringsontwerp had gemaakt, bedacht aannemer Rots Bouw een nieuw bouwmethode om de nieuwe vleugel te realiseren. Een unieke uitschuifmethode. Hier kon ABT haar kennis over infrastructuur bij gebruiken. De kennis van ABT over beton kwam van pas bij advies over de nieuwe esthetische vloer van het museum.

Foto's: © Rots Bouw en © Rolf Hensel

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch en directeur Saskia Bak openen de deuren. © Eva Broekeman
© Rolf Hensel
© Rolf Hensel
© Rots Bouw
© Rots Bouw
© Rots Bouw
© Rots Bouw
Deel dit bericht