28 november 2019

Forum Groningen opent deuren voor publiek

Amsterdam/Velp, 28 november 2019 – Met de publieksopening van het Forum Groningen op 29 november bereikt dit omvangrijke project van NL Architects en ABT na 12 jaar het hoogtepunt. De inwoners en bezoekers van de stad krijgen de beschikking over een multifunctioneel centrum met o.a. twee expositiezalen, een interactief museum, vijf filmzalen, bibliotheek, evenementenzaal en tientallen werk- en studieplekken.

Forum Groningen is een voortzetting van de stad. De ‘gestapelde pleinen’ in het gebouw sluiten aan op de open ruimtes in Groningen. Kenmerkend is de bijzondere centrale ruimte, een uniek atrium dat met zijn horizontale ‘tentakels’ het kloppend hart vormt van het gebouw. De vide is een ruimtelijke ‘interface’ die alle voorzieningen in het gebouw aaneensmeedt en de confrontatie van meningen en uitwisseling van kennis en ideeën versterkt. Het verspringende interieur biedt steeds wisselende perspectieven op de omringende stad en culmineert uiteindelijk in het dakterras met verbluffend uitzicht.

De basis voor het iconische gebouw werd in 2007 gelegd met een prijsvraag waarbij NL Architects voor het ontwerp tekende en ABT als constructeur deel uitmaakte van het winnende team. De daaropvolgende opdracht van de gemeente Groningen werd ondergebracht in een joint venture en werd de samenwerking vanaf de eerste dag een volwaardig partnerschap.

Integrale aanpak

Naast het constructief advies werd aan ABT ook de bouwkundige planuitwerking, geotechnisch en seismisch advies, bouwkosten advies, het bouwlogistiek onderzoek en het ontwerpmanagement aan ABT toevertrouwd. Daarnaast leverde ABT op verzoek van de gemeente Groningen een hoofddirectievoerder, een dagelijkse directievoerder, een hoofdopzichter en speciale inspecteurs. ‘We hebben samenwerking tot een nieuw niveau van integraliteit gebracht en daarmee een hoog kwaliteitsniveau bereikt”, aldus ontwerpleider Marco van der Ploeg.

Op het scherpst van de snede

ABT heeft een belangrijke rol gespeeld in het waarmaken van de uitgangspunten van het architectonisch concept. Ontwerpleider Marco van der Ploeg: ‘De constructieve uitdagingen waren enorm: de kolommen staan op geen enkele vloer in één lijn en de gevels hellen. De zeer onregelmatige bovenbouw moest passen op het regelmatige stramien van de ondergelegen parkeergarage. Het gedrag van de constructie stelde bijzondere eisen aan de bouwkundige afwerkingen en de gevel. Dat vergde engineering op het scherpst van de snede.”

Aardbevingsbestendig

In 2015 kwam daar de uitdaging bij om het gebouw te laten voldoen aan de toenmalige concept NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) voor aardbevingsbestendig bouwen. Daarbij slaagde ABT er opnieuw in de benodigde aanpassingen aan de constructie zodanig uit te voeren dat de uitstraling van het gebouw er niet onder heeft geleden.

Grenzen van het haalbare verleggen

NL Architects en ABT hebben zeer intensief samengewerkt. Medewerkers van beide organisaties deelden dezelfde droom, drive en daadkracht. De uitdaging van de een was de uitdaging van de ander, waardoor projectteamleden over en weer bij elkaars oplossingen werden betrokken en in de praktijk de grenzen van het haalbare konden verleggen. Pieter Bannenberg, NL Architects: ‘Binnen de samenwerking hebben de mensen van ABT hun probleemoplossend talent en ervaring ingebracht. Zonder die inbreng had Forum Groningen nooit de unieke gelaagdheid gehad die het gebouw kenmerkt’. Marco van der Ploeg: ‘Het ‘samen-uit, samen-thuis-principe’ heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijke doel – het architectonisch concept ondanks alle uitdagingen overeind houden – nooit buiten beeld is geweest.’

Verken de wereld, ontdek de toekomst

Doel van het Forum is om inwoners en bezoekers van Groningen te laten inspireren door de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Dat gebeurt met internationale exposities, film- en literatuurfestivals, debatten en talkshows, cursussen, workshops en lezingen. Het Forum daagt het publiek uit om met een open blik naar nieuwste maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te kijken. Ontdek het Forum hier!

Meer weten over de totstandkoming van Forum Groningen? In ons boekje ‘Een icoon bouw je samen’ blikken zes ABT’ers terug op hun rol in het project en de samenwerking met NL Architects.

Deel dit bericht