Eleminair: Gezonde lucht in de lift
12 februari 2021

ABT en Interland Techniek ontwikkelen samen uniek  luchtbehandelingssysteem

De COVID 19-pandemie maakt duidelijk dat liften in gebouwen bij uitstek verzamelplaatsen zijn van ongezonde lucht. Daar komt bij dat de passagiers altijd dicht op elkaar staan, waardoor een hoog besmettingsrisico ontstaat. Daarmee is het personentransport via liften ineens de bottleneck geworden in het gebruik van hoge gebouwen. Want een lift die nog maar door 1 of 2 personen kan worden gebruikt, zorgt voor extreem lange wachttijden.

Samen met Interland Techniek ontwikkelde ABT het Eleminair- luchtbehandelingssysteem dat een normale bezetting in bestaande liften weer mogelijk maakt. In coronatijd, maar ook daarna, zorgt het systeem ervoor dat de gebruikers in de lift altijd schone, virusvrije lucht inademen.  

Bedenker van het systeem is Ad van der Aa, adviseur bij ABT. Samen met Interland Techniek werd het concept in nog geen vier maanden tijd doorontwikkeld naar een marktklaar product. Interland Techniek, onderdeel van HC Groep, is gespecialiseerd in luchtverdeeltechniek en gaat het systeem produceren, vermarkten, monteren en servicen. De eerste opdrachtgevers hebben zich al gemeld. Het gaat hierbij om grote partijen in de private sector en bij de overheid.

Slim principe in gesloten systeem

Eleminair werkt als volgt. Via een diffuserend plafond met daarin een HEPA-filter wordt constant schone lucht met een snelheid van 0,3 m/s in de bovenste zone van de liftruimte aangevoerd. Deze zone is de ademhoogte van de liftpassagiers. Het in de liftcabine gerealiseerde circulatievoud (het aantal maal per uur dat de lucht in de cabine ververst wordt) is meer dan 300. Door de constante toevoer van lucht wordt de uitgeademde lucht van de gebruikers naar het onderste deel van de lift gedrukt. Daar wordt de lucht net boven de vloer afgezogen en via een transportkanaal weer naar het HEPA-filter geleid. Dit absoluutfilter filtert de eventueel aanwezige verontreinigingen, waaronder virusdeeltjes, uit de lucht. De schone lucht wordt vervolgens weer teruggebracht in de lift en de cirkel is rond. 

 

Samenwerking met HC Groep/Interland Techniek

Bij HC Groep/Interland Techniek was men bij de eerste contacten direct enthousiast over het denkwerk van ABT. Vervolgens is een team samengesteld vanuit beide organisaties. De teamleden hebben de uitwerking in nauwe samenwerking  gedaan en die had wel wat voeten in de aarde. Peter van der Velde, commercieel directeur: ‘We hebben geacteerd op een goed gevoel en geloofden er met z’n allen in. We zijn aan tafel gegaan, hebben goed naar elkaar geluisterd en de theorie toen snel vertaald naar de praktijk.’ Sander van den Hoven, algemeen directeur: ‘Het was een heel intensief proces waarin we stap voor stap hebben doorontwikkeld. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we in zo’n korte tijd een compleet nieuw concept hebben gerealiseerd, waarin zoveel kennis is verwerkt. De samenwerking was niet alleen prettig, maar ook heel leerzaam.’

ABT-adviseur Peter Hamel was naast Ad van der Aa betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking met Interland Techniek en het daarbij te volgen proces. Hij vertelt: ‘De ontwikkeling is een mooi voorbeeld van de ABT-filosofie: een integrale benadering, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, kennis delen met goede partners en samen verantwoordelijkheid nemen.’

Afbeelding: Eleminair - team - ABT magazine
Sander van den Hoven (links), Peter van der Velde, Ad van der Aa en Peter hamel - © Herman Zonderland

‘Zeer veelbelovend’ 

Het principe van het Eleminair-systeem is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van virusdeeltjes via de lucht. Niet alleen wordt de lucht gereinigd, maar ook wordt door de luchtstroming vanuit het plafond voorkomen dat grotere druppels (droplets) en minuscule druppeltjes (aerosolen) van mens op mens worden overgedragen. Ad van der Aa: ‘Uitgebreide testen bewijzen dat de liftpassagiers op deze manier altijd verse en schone lucht kunnen inademen, ook als zij dichter op elkaar staan dan 1,5 m. Ons concept van een unidirectioneel downflowsysteem in liften, is nieuw. De gebruikte techniek is in deze vorm niet eerder bedacht en toegepast. Als ABT hebben wij er eind augustus octrooi op aangevraagd.’

Afbeelding: Meetresultaten eleminair

De verschillende Eleminair-versies werden door middel van luchtstromings-metingen uitgebreid getest bij HC Groep in Waalwijk. Vervolgens heeft Prof. Dr. Daniel Bonn van het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam in november onderzoek gedaan naar het gedrag van aerosolen in een testopstelling. Eerder publiceerde hij in september van dit jaar over onderzoek naar aerosoloverdracht in ziekenhuisliften. Daaruit bleek dat aerosolen bij normaal gebruik wel 10 tot 20 minuten in de lucht aanwezig kunnen blijven. De onderzoekers wezen daarom in hun publicatie uitdrukkelijk op het belang van het sterk verbeteren van de ventilatie in liftruimtes. De conclusie van Professor Bonn over het Eleminair-systeem is duidelijk: ‘Het luchtbehandelingssysteem verkleint de kans op coronabesmetting door aerosolen zeer aanzienlijk.’

Afbeelding: De meetresultaten van de snelheid en richting van de luchtstroming in drie richtingen.


Een inbouwpakket voor iedere bestaande lift

Eleminair is een gesloten circuit, een zelfstandig werkend systeem in het inwendige van de liftcabine dat op maat wordt gemaakt op basis van de cabineafmetingen. Zo zijn er geen ingrepen aan de kooiconstructie nodig en hoeft de lift niet opnieuw te worden gekeurd. Directieleden Peter van der Velde en Sander van den Hoven van Interland Techniek: ‘De productie van de elementen kunnen we snel en op maat realiseren. De platte constructie is eenvoudig modulair te plaatsen in bestaande liften en neemt weinig ruimte in beslag, zo’n 8 cm wandruimte en 12 cm plafondruimte. In het plafond zit ook de verlichting. Het element is robuust en gemaakt van dungewalst RVS. Sensoren registreren de aanwezigheid van personen in de liftkooi en schakelen het systeem in werking. Daarnaast bewaakt het systeem de goede en veilige werking en geeft een melding bij storing of uitval. De werking kan daarnaast ook op afstand worden gemonitord. De kwaliteit zal worden geborgd volgens een BRL-certificering. De bedoeling is dan ook dat het systeem zal worden geleverd onder een KOMO-innovatiecertificaat.’ 

Waardebehoud vastgoed

De heren vervolgen: ‘Onze samenwerking smaakt naar meer. Ook na de coronapandemie zal de kwaliteit van de binnenlucht hoog op de agenda blijven staan. Met Eleminair kunnen liften in kantoren, wooncomplexen, ziekenhuizen en andere utilitaire gebouwen weer op de gewone manier gebruikt worden. En zorgen gebouweigenaren door het systeem te installeren voor waardebehoud van hun vastgoed.’ 

Ad van der Aa, afsluitend: ‘Deze primeur heeft alles in zich om een standaard in de markt te worden. We zien wereldwijd kansen voor Eleminair, maar starten uiteraard in Nederland en mogelijk onze directe buurlanden.’

Afbeelding: Eleminair logo clean_safe air

Meer onderzoek en ontwikkeling

Met een team van specialisten zijn we momenteel betrokken bij diverse ontwikkelingen en onderzoek om de gebouwde omgeving weer veilig te maken. Zo wordt momenteel onderzoek gedaan naar de luchtstroming in ruimten door middel van metingen en berekeningen en worden in versneld tempo daaruit nieuwe producten ontwikkeld. Zodra deze resultaten bekend en geautoriseerd zijn publiceren we die op abt.eu. Neemt u gerust contact op als u een specifieke vraag of probleem heeft.

Voor meer informatie:

a.vd.aa@abt.eu | 06 23806760 
p.van.der.velde@hcgroep.com | 06 55111019

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, december 2020.

Foto header: © iStock

Deel dit bericht