Duurzame pilot voor fundaties
12 oktober 2021

In funderingen wordt veel beton en staal gebruikt. De duurzaamheid daarvan zal de komende jaren aanzienlijk verbeteren door continu te innoveren. ABT voerde een pilot uit voor een duurzame fundatie met drie innovaties. Op het fundament komt een houten kunstwerk te staan waarin diverse nieuwe technieken worden getest, zoals de productie van een unieke complexe geometrie. Voor funderingen is dit een mogelijkheid om in te toekomst met minder milieu-impact te ontwerpen.

In de fundatie wordt geen wapeningsstaal toegepast, maar er wordt gebruik gemaakt van glasvezelstaven. Deze staven hebben bij dezelfde sterkte een aanzienlijk lagere milieu-impact. Daarnaast kunnen de staven niet roesten, waardoor er geen betonrot optreedt en de levensduur van de poer dus langer is. Ook hoeft het beton de wapening niet tegen roesten te beschermen, waardoor er minder cement in het beton kan worden toegepast.

Het beton dat gebruikt wordt, heeft een ander bindmiddelsysteem dan gebruikelijk wordt toegepast. Doorgaans bestaan deze bindmiddelen uit portlandcement aangevuld met hoogovenslak. In plaats van portlandcement is o.a. aluminiumcement toegepast. De CO2-uitstoot bij de winning en productie van deze combinatie van bindmiddelen is aanzienlijk lager. Met dit alternatief kan wereldwijd heel veel beton verder verduurzaamd worden. Er zijn door Bruil nog wat toevoegingen gedaan om ervoor te zorgen dat het beton in het juiste tempo verhardt. De CO2-uitstoot van het beton dat Bruil en ABT samen ontwikkeld hebben, ligt op de helft van regulier beton met traditioneel hoogovencement.

Het beton van de fundering is ook in de toekomst herbruikbaar. Bij voorkeur als geheel voor een volgende toepassing, maar ook door het te breken en weer als grindvervanger in nieuw beton te gebruiken.

De aanpassing van de bindmiddelen heeft het grootste effect op de reductie van de milieu-impact van het beton. De komende maanden wordt deze toepassing verder onderzocht, met als doel om hier in 2022 ook constructief beton voor gebouwen mee te kunnen produceren. Er is echter nog behoorlijk wat onderzoekswerk nodig om dit productierijp te maken. Met dit beton kunnen de doelen uit het betonakkoord voor 2030 ruimschoots worden behaald!

Deel dit bericht