24 januari 2013

Directiewisseling ABT

Per 1 januari 2013 is Gerard Doos toegetreden tot de algemene directie. Samen met Walter Spangenberg zal hij sturing geven aan het bureau en de directie vormen van ABT bv en de ABT Holding. Gerard neemt hiermee het stokje over van Frans van Herwijnen, die in verband met zijn pensionering afscheid heeft genomen van ABT.

Gerard Doos begon zijn carrière bij ABT in 1988 als constructeur. In 1999 werd hij benoemd tot raadgevend ingenieur en in 2001 is hij aangesteld als directeur van de adviesgroep Constructies. Ook was hij tot 2012 algemeen directeur van ABT België. Tevens vervult hij bestuursfuncties bij onder andere NLingenieurs de branche vereniging van advies- en ingenieursbureaus. Walter Spangenberg is bij ABT werkzaam vanaf 1987. De afgelopen 5 jaren heeft hij in zijn huidige functie geopereerd. Zowel Gerard Doos als Walter Spangenberg zijn naast hun bestuursfunctie als raadgevend ingenieur betrokken bij veel spraakmakende projecten. In die rol sturen ze de ABT professionals en multidisciplinaire teams aan op het gebied van infra, utiliteitsbouw en hoogwaardige woningbouw.

Afbeelding: Gerard Doos_Walter Spangenberg_Directie_ABT_adviseurs in bouwtechniek_bouwen aan ambities

Visie op de toekomst
ABT heeft als toonaangevend ingenieursbureau op de Nederlandse markt de ambitie om deze positie te handhaven, maar ook om zich verder te ontwikkelen tot topspeler met een Europese positie. “We gaan voor beter, het creëren van kansen, het nemen van initiatieven en verleggen waar nodig onze grenzen”, aldus de nieuwe directie. “In de veranderende markt is het nog meer van belang, zowel intern als extern, om in te spelen op de klantvraag en zodoende ruimte te creëren voor adviezen die werkelijk een waarde betekenen voor die klant. Voor een multidisciplinair bureau als ABT zijn integrale innovatieve oplossingen door een interdisciplinaire aanpak kenmerkend voor onze manier van werken. Zo komen we tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.”

De nieuwe directie is van mening dat de verhoudingen zodanig zijn opgeschud dat betrokken bouwpartners op zoek moeten gaan naar nieuwe wegen: “We houden op met praten over de crisis maar denken in “die nieuwe werkelijkheid” om zo een sterke positie te kunnen invullen. Hoogwaardige innovatieve techniek en de kwaliteit om dit te kunnen aansturen heeft altijd een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever. Dit, gecombineerd met een hoog serviceniveau en snelheid zijn onze troefkaarten voor de toekomst.”

Bijzonder jaar
ABT is opgericht in 1953. Dit betekent dat wij dit jaar ons 60-jarig jubileum vieren. We zullen hier op een speciale manier aandacht aan besteden in de vorm van een symposium en de presentatie van ons jubileumboek met als thema “Bouwen aan ambities 2020”.

Deel dit bericht