24 augustus 2015

Diepe bouwkuip succesvol drooggelegd

In Amsterdam wordt door Bouwcombinatie Campusplein druk gewerkt aan het Nieuwe Universiteitsgebouw op de VU-campus. Na bijna een jaar bouwen is de diepe bouwkuip tot op het draagkrachtige Pleistocene zand uitgegraven en in de zomer,  na het non-stop storten van onderwaterbeton gedurende 72 uur, is de bouwkuip leeggepompt.

De diepe bouwkuip is uitgevoerd met stalen damwanden, een door 16 buispalen ondersteund stempelraam en ‘groen’ onderwaterbeton dat lokaal van wapeningskorven is voorzien. Met een volume van circa 80.000 m3 levert dit een indrukwekkend beeld op.

Afbeelding: NU.VU_bouwput droogleggen_Amsterdam_ABT

Nu de bouwkuip gereed is kan worden gestart met de ondergrondse bouwwerkzaamheden van parkeergarage Campusplein. De garage zal plaats bieden aan 600 auto’s en 1.600 fietsen. Er is bewust gekozen voor een drielaagse parkeergarage zodat er voor de fundering gebruik kan worden gemaakt van een paal-plaat-fundering. Dit principe is uitzonderlijk te noemen in ‘de stad op palen’. Het uitgekiende funderingsprincipe, waarin alleen slanke ankerpalen worden toegepast,  wordt nader toegelicht in de oktober-editie 2015 van het vakblad ‘Geotechniek’.

ABT is bij het project betrokken als integrale adviseur voor de opdrachtgever VU/VUmc op geotechnisch, constructief en bouwkundig gebied. Naast het ontwerp van de bouwkuip en nieuwbouw verzorgt ABT ook de omgevingsmonitoring. Bijzonder is dat hierin ook de rijzing van de onderwaterbetonvloer tijdens en na het leegpompen is meegenomen; met circa 15 mm opwaartse vervorming liggen de meetwaarden in de lijn van verwachting.

De voortgang van de bouw is live te volgen via de webcam.

Meer informatie over de toepassing van  'groen' onderwaterbeton bij het Nieuwe Universiteitsgebouw Amsterdam lees je hier

Deel dit bericht