De vloer op
28 juli 2021

Expertise vertaald in compleet pakket adviesproducten

Prologis is een wereldwijd gerenommeerde aanbieder van hoogwaardige opslag- en distributiecentra. Ook in de Benelux ontwikkelt, verhuurt en beheert het van oorsprong Amerikaanse bedrijf een keur aan logistieke gebouwen. ABT adviseert Prologis bij aankooptrajecten van bestaande bedrijfspanden. Onze vloerexpertise werd daarvoor vertaald in een compleet pakket adviesproducten.

Met de havens van Rotterdam en Antwerpen is de Benelux de ‘gateway to Europe’. De almaar stijgende vraag naar logistieke bedrijfsruimte maakt van ons land een onbetwiste toplocatie. Niet alleen de e-commercesector bloeit, ook ‘fysieke’ winkelbedrijven stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van hun bevoorrading. Vanuit distributiecentra dichter bij de steden bijvoorbeeld, met het oog op een zo duurzaam mogelijke ‘last mile delivery’.

Ontwikkelen, verhuren, beheren

De panden en locaties in de portefeuille van Prologis zijn strategisch gelegen aan belangrijke transportroutes in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en de driehoek Antwerpen, Brussel, Luik. Het bedrijf beheert in de Benelux circa 2,7 miljoen m² industrieel vastgoed, bijna 100 logistieke gebouwen en zo’n 40 hectare grond. Klanten zijn onder meer Lidl, Coolblue, DHL en Samsung.

“We ontwikkelen, verhuren en beheren distributiecentra en combineren daarin onze kennis van en ervaring met architectuur, techniek, projectmanagement en gebouwenbeheer”, vertelt Pieter Ris van Prologis. Hij is Vice-President Investment Services Europe bij het bedrijf.

Problemen kwantificeren en inprijzen 

Wanneer Prologis bestaande bedrijfshallen wil aankopen, schakelt het ABT in om de vloerconstructies te onderzoeken. De constructie en de conditie van de vloer hebben immers grote invloed op het toekomstig gebruik en de onderhoudskosten. Pieter Ris: “Besluiten over kopen of niet kopen staan meestal onder flinke tijdsdruk. Verreweg het belangrijkste is dan de risicoanalyse. ABT helpt ons eventuele problemen te kwantificeren en in te prijzen. Voor vloeren geldt vooral wat je er neer kunt zetten. Wat is de draagkracht, hoe zit de vloerconstructie in elkaar en is de vloer nog van de gewenste kwaliteit? Het is sleutelinformatie voor onze business case. We krijgen een goed inzicht in de gebruiksmogelijkheden en de veiligheid en voorkomen onvoorziene onderhoudskosten. Zo vermijden we ook discussies achteraf met onze huurders.”

Afbeelding: 4 Proogis
© Dingena Mol

Technische oplossingen aandragen

Joop Bovend’Eerdt, senior specialist betonconstructies bij ABT: “Voor inspecties van bestaande betonvloeren doen we om te beginnen historisch onderzoek. Vooral bij de wat oudere panden. Wat is er aan informatie over de lokale omstandigheden en is er nog documentatie beschikbaar? Zo ja, kloppen de dossiers met wat we in werkelijkheid aantreffen? Vervolgens gaan we nauwgezet kijken naar de kwaliteit. We nemen monsters, doen laboratoriumonderzoek, controleren op scheurvorming en beoordelen vlakheid en draagvermogen van de vloer en de stabiliteit van de ondergrond. Alle gebreken worden in kaart gebracht. Daaruit volgt ook een advies over technische oplossingen en een inschatting van de kosten van aanpassingen, reparaties en onderhoud.”

Gestandaardiseerd productenpakket

Speciaal voor Prologis maakte ABT van dit brede scala aan diensten een gestandaardiseerd productenpakket. Daaruit kan het bedrijf per project of gebouw site-specifiek kiezen wat nodig is. Pieter Ris van Prologis: “In de adviezen van ABT staat ook duidelijk wat we vooral niet moeten doen. Al hun technische input vertalen wij naar informatie op basis waarvan wij een verantwoord besluit kunnen nemen. Het bedrijf opereert als verlengstuk van onze eigen organisatie en denkt commercieel met ons mee. Voor de door ons gevraagde analyse staat gemiddeld zes weken, ook met die druk kunnen de adviseurs van ABT goed omgaan. Men modelleert de risico’s wat ons in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen. Dat bevalt goed.”

Ook elders in Europa

Behalve in Nederland en België gaat Prologis die expertise ook in Duitsland en de Scandinavische landen inzetten zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Pieter Ris: “Nederland heeft een slappe bodem. Daarom hebben de ingenieurs hier de meeste expertise over stabiliteit en veiligheid van funderingen, constructies en draagvermogen.”

Voor meer informatie:

j.bovendeerdt@abt.eu
+31 6 228 324 02

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, juni 2021.

Deel dit bericht