23 juli 2018

Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM gaat fietsbrug Cuijk – Mook realiseren

Om gemakkelijk en snel van Cuijk naar Nijmegen v.v. te kunnen fietsen, wordt een brug over de Maas gebouwd. Bij de aanbesteding kwam de bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM als beste tevoorschijn. ABT heeft een bijdrage geleverd aan het tenderontwerp en werkt momenteel samen met de bouwcombinatie aan de uitwerking van het tenderontwerp. De fietsbrug wordt gerealiseerd voor een bedrag van 12 miljoen euro. Naar verwachting kunnen de eerste fietsers de brug over in het najaar van 2020.  

Aanbesteding
Een essentieel onderdeel van de snelle fietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen, officieel MaasWaalpad geheten, is een fietsbrug over de Maas. Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van deze brug is een aanbestedingstraject uitgezet. Na een voorselectie hebben uiteindelijk twee bedrijven offerte uitgebracht. Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM kwam daarbij als beste uit de bus. Tot de scope van de aanbesteding behoort de snelle fietsroute tussen Cuijk en Mook, bestaande uit:

  • Fietspad tussen Cuijk, Zadelmakersdreef en Mook, Lindenlaan;
  • De fiets- voetgangersbrug over de Maas;
  • Het fietsviaduct over de N271 in Mook;
  • De verbinding tussen de snelle fietsroute en de Veldweg in Mook;
  • De kruisingen met de Mariagaarde in Katwijk en de Galberg in Cuijk.


Belangrijk onderdeel van de aanbesteding is dat aan de inschrijvers gevraagd werd zelf met een architectonisch en landschappelijk ontwerp te komen. 

Een speciale commissie (kwaliteitsteam) heeft de voorstellen beoordeeld, waarbij het ontwerp van ZÜBLIN-HSM als beste uit de bus kwam. Het plan voorziet volgens de commissie in een comfortabele fietsverbinding die op een goede manier is ingepast in het landschap. Het ontwerp van de brug zelf is beoordeeld als fraai, herkenbaar en goed doordacht en vormt een vanzelfsprekend geheel met de bestaande spoorbrug. 

Brug
De hoofdoverspanning (boven de Maas) van de fietsbrug wordt geheel in staal uitgevoerd, de aanbruggen (boven de uiterwaarden) worden van beton. De brug krijgt een voetpad van anderhalve meter breed en een fietspad van vier meter breed. De brug is nadrukkelijk niet bedoeld en ook niet ontworpen voor (toekomstig) autoverkeer. Wel kunnen kleine dienst-, nood- en hulpverlenings-voertuigen over de brug rijden.

Kosten
Met de realisatie van dit deel van het MaasWaalpad – de totale scope van de aanbesteding, inclusief grondaankoop, voorbereidings- en plankosten – is  een bedrag van 19,1 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt opgebracht door de provincies Gelderland, Brabant en Limburg, de gemeente Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bijdrage uit het programma Beter Benutten).

Snelle fietsroute
Snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Ze bieden zo veel mogelijk voorrang zodat fietsers weinig hinder hebben van ander verkeer. Via snelle fietsroutes kunnen forensen en scholieren sneller op de fiets naar werk of studie. In de provincie Gelderland bestaat al een stelsel van dit soort snelle fietsroutes, zoals het RijnWaalpad, De Liemers en het Batavierenpad.

Deel dit bericht