12 november 2015

ABT spreekt op de 12e Noordelijke Betonreparatiemiddag

Woensdag 25 november aanstaande organiseert de Betonvereniging ‘Kring Noord’ in samenwerking met de ‘Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR)’ de 12e Noordelijke Betonreparatiemiddag in Assen. Mark Verbaten geeft tijdens deze middag om 13.50 een lezing over het thema beton aardbeving bestendig repareren of versterken.

Het afgelopen jaar werd het Noorden van Nederland getroffen door diverse aardbevingen als gevolg van gaswinningen. Vandaar dat de komende jaren verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden in Nederland, inclusief de nodige versterkingen. Hoewel de mogelijkheden van preventief versterken bekend zijn, blijkt dat de mogelijkheden op het gebied van betonconstructies die aardbevingsbestendig te repareren zijn, nog vaak onbekend zijn bij het publiek. Tijdens de lezing zal daarom dieper ingegaan worden op bovenstaande vraagstelling.

Markt Verbaten zal tijdens zijn presentatie een korte uitleg geven over de technische achtergronden van het berekenen van aardbevingsbelastingen, zodat deze ook voor de niet-constructeurs inzichtelijk worden. Daarnaast zullen de mogelijke versterkingen voor beton en metselwerkconstructies én de specifieke kenmerken van deze versterkingen aan bod komen.
 

Deel dit bericht