15 september 2010

ABT ruim vertegenwoordigd in Constructeursregister

Op 14 september 2010 is in de Aula van de TU Delft officieel de beroepseed afgenomen van de eerste groep Registerconstructeurs (RC) en van Registerontwerpers (RO). Ongeveer een derde van deze groep kandidaten is werkzaam bij ABT. Johan Galjaard, directeur constructies ABT: ”Wij vinden het van groot belang dat er in onze markt (eindelijk) een kwalificatie van het niveau van ontwerper komt, wij zijn dan ook een voorstander van het register”.

Op 1 januari 2010 is het Constructeursregister van start gegaan en hebben constructeurs zich kunnen inschrijven in het register. Tot op heden kan het register zich verheugen in een grote belangstelling: zo’n 400 constructeurs hebben zich aangemeld en ruim 100 constructeurs zijn nu door de Toetsingscommissie van het register gekwalificeerd voor RC dan wel RO.

Het Constructeursregister RC/RO is een organisatie, die de kwaliteit van constructeurs bewaakt en de deskundigheid bevordert. De aangesloten constructeurs zijn dé professionals in de civiele en bouwkundige sector en willen dit ook blijven. Ze beschikken over aantoonbare kennis en kunde.

Het register ontleent zijn autoriteit onder meer aan de hoge eisen die worden gesteld aan de kennis en ervaring van de leden. Deze eisen worden getoetst voor toetreding. Tijdens het lidmaatschap wordt gecontroleerd of de leden hun kennis op peil houden, via permanente educatie, en/of actief zijn in het vakgebied van constructeur. Voor een juiste afspiegeling van de Nederlandse constructeurpraktijk worden in het register twee niveaus van constructeurs gehanteerd:

1. De Registerconstructeur: de kwalitatief volwaardige staal- of betonconstructeur
2. De Registerontwerper: de materiaalonafhankelijke constructief ontwerper, de raadgevend ingenieur

Johan Galjaard: “Op 14 september zijn alle 10 raadgevend ingenieurs tot Registerontwerper beëdigd. Het aandeel ABT’ers dat in het register is toegelaten, zegt veel over de breedte van onze constructieafdeling en over de kennis en kunde van de medewerkers. Al onze ontwerpen worden ook nu al uitgevoerd onder leiding van een raadgevend ingenieur, die dus de toets van Registerontwerper kan doorstaan. En ook in de uitwerking van projecten kunnen wij voldoende kundige mensen inzetten die de toets van registerconstructeur hebben doorstaan”.
 

Deel dit bericht