03 september 2021

ABT onderzoekt MKI koploperwaarden voor Betonakkoord

De deelnemers aan het Betonakkoord hebben voor 2021 contracteisen en gunningscriteria gedefinieerd om de milieu-impact onder een bepaald niveau te krijgen. ABT onderzoekt in opdracht van het Betonakkoord welke koploperwaarden met ingang van 2023 en 2025 in de contracteisen kunnen worden opgenomen. De vraaggesprekken met de koplopers door ABT zijn volop gaande. Het Betonakkoord publiceert komend najaar het eindrapport.

Medio 2018 is het Betonakkoord ondertekend om sector- en ketenbreed verduurzaming van beton te stimuleren. Inmiddels is de opschalingsfase bereikt. Daarin wordt gestimuleerd om de verduurzamingsmaatregelen te implementeren, door contracteisen en gunningscriteria te definiëren om de milieu-impact onder een plafond te krijgen.

Koploperbenadering 

Daarnaast is het de bedoeling om de plafondwaarden van de MKI (Milieu Kosten Indicator) verder naar beneden te brengen door middel van de koploperbenadering. De intentie is om de actuele scores van de koplopers over enkele jaren als contracteis en gunningscriterium te gebruiken. 

Het Betonakkoord heeft ABT gevraagd om, samen met een team van experts, de onderbouwing voor de koploperbenadering op te stellen. Op dit moment interviewt ABT een flink aantal koplopers om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de innovatie van de koploper navolging kan vinden en worden opgeschaald. Bovendien wordt de MKI van de innovatie besproken. Op basis van de informatie van alle koplopers wordt ingeschat welke MKI’s per productgroep in 2023 en 2025 als contracteis kunnen worden opgenomen.

Interesse voor een interview?

Koploperbedrijven die nog niet door ABT zijn benaderd worden uitgenodigd om voor 15 september hun interesse kenbaar te maken in een e-mail naar betonakkoord@abt.eu

Lees hier het nieuwsbericht van het Betonakkoord.

Afbeelding: 277voorbij prefab
Deel dit bericht