06 november 2015

ABT in het zonnetje gezet tijdens Nationaal Deltacongres 2015

Tijdens de plenaire opening van het Nationale Deltacongres 2015 in Den Bosch is project ‘Kinderdijk en Schoonhovenseveer’ (KIS) van ABT in het zonnetje gezet. Volgens Wim Kuijken was het project onderscheidend vanwege de toegepaste innovaties en toekomstbestendigheid, o.a. door opvijzelbare woonhuizen.

ABT was verantwoordelijk voor hoogwaardige geotechnische berekeningen, risicomanagement en monitoring. Al in de ontwerpfase werden risico’s als verzakkingen, trillingen en breuk van funderingspalen namelijk onderkend. ABT heeft daar in het monitoringsplan rekening mee gehouden, zodat tijdens de uitvoering op die risico’s tijdig kan worden geanticipeerd. 

Het Nationaal Deltacongres wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en allen die in het bijzonder zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden.

Mourik Groot-Ammers
Deel dit bericht