ABT draagt in team Mourik bij aan innovaties en emissieloze dijkversterking Sterke Lekdijk
02 september 2020

Mourik Infra B.V. heeft ABT gevraagd om innovaties door te ontwikkelen en in te zetten om samen nieuwe oplossingen te ontwerpen voor dijkversterking Sterke Lekdijk. Op 26 augustus 2020 ondertekenden drie innovatiepartners met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de samenwerkingsovereenkomst voor project Sterke Lekdijk: Mourik Infra, Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble).

ABT werkt de komende jaren samen met Mourik Infra en collega-bureau RPS aan de versterking van het deeltraject Salmsteke binnen het project ‘Sterke Lekdijk’. Vasco Veenbergen, projectleider: “We gaan met trots en vol energie bijdragen aan de Planuitwerkings- en Realisatiefase van Salmsteke. Een relatief kort traject (2 km), maar wel een complexe versterking en het verzilveren van meekoppelkans Salmsteke Ontkiemt maakt het extra uitdagend. Dankzij onze integrale kennis op het raakvlak van constructies, waterbouw en geotechniek past deze opgave ons als een jas. Bovendien weet Mourik uit eerdere grote tendertrajecten wat ze van het ABT-team mogen verwachten: denken buiten de gebaande paden en gewend om on site te werken in een multidisciplinair team.”
 
Rol ABT
 
De inbreng van ABT richt zich met name op het gereed maken van het Definitieve Ontwerp van Projectplan Waterwet, én op de doorontwikkeling van een innovatieve verticale pipingoplossing. “De uitdaging zit hier met name in de installeerbaarheid en het duurzaam kunnen borgen van de kwaliteit van de filterconstructie in de gebruiksfase” aldus Vasco Veenbergen.
 
De overeenkomst met Mourik Infra heeft een looptijd van 8 jaar.
 
Innovatiepartnerschap
 
De noordelijke Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland die een groot deel van Midden- en West Nederland beschermt. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het hoogheemraadschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig. Het hoogheemraadschap heeft daarom gekozen voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Voor Sterke Lekdijk betekent het dat innovatieve dijkversterkingsoplossingen die op pilotschaal al bestaan, nu op grotere schaal zullen worden ingezet.
 
Meer weten?
 
Lees op de ABT projectpagina meer over project Sterke Lekdijk. Meer weten over onze technologie voor waterveiligheid? Lees het hier.
 
Ook op de website van HDSR staat meer info over project Sterke Lekdijk en het deeltraject Salmsteke.
 
Foto's: © Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Deel dit bericht