04 oktober 2011

ABT CO2-neutraal

ABT streeft niet alleen naar duurzaamheid in haar advieswerk, maar is uiteraard zelf ook een duurzame organisatie. Vanaf dit jaar mag ABT zich officieel een CO2-neutrale organisatie noemen. Hiervoor werd onlangs het certificaat van Groenbalans in ontvangst genomen.

Om tot een dergelijke neutraliteit ten komen heeft ABT de afgelopen jaren veel ‘energie’ gestoken in het verder verduurzamen van de organisatie. Naast een overstap naar groene stroom op de vestigingen wordt vanaf 2011 ook “groen” gas gebruikt in Velp. De labelkeuze van bedrijfswagens is verder afgebouwd naar label A t/m C en medewerkers worden gestimuleerd om aan het ‘nieuwe rijden’ deel te nemen. Ook bij de dagelijkse kantooractiviteiten speelt de bewustwording voor duurzaamheid een grote rol. Het interne printwerk wordt dubbelzijdig afgedrukt, er zijn digitale loonstroken geïntroduceerd en aan medewerkers wordt gevraagd om duurzame oplossingen voor ABT aan te dragen.

Naast dergelijke stappen om zo energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk te opereren – is het laatste stukje CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsactiviteit geneutraliseerd door gebruik te maken van CO2-compensatie.

Afbeelding: Certificaat Groenbalans_ABT co2 neutraal_kwaliteit

Om tot een dergelijke neutraliteit ten komen heeft ABT de afgelopen jaren veel ‘energie’ gestoken in het verder verduurzamen van de organisatie. Naast een overstap naar groene stroom op de vestigingen wordt vanaf 2011 ook “groen” gas gebruikt in Velp. De labelkeuze van bedrijfswagens is verder afgebouwd naar label A t/m C en medewerkers worden gestimuleerd om aan het ‘nieuwe rijden’ deel te nemen. Ook bij de dagelijkse kantooractiviteiten speelt de bewustwording voor duurzaamheid een grote rol. Het interne printwerk wordt dubbelzijdig afgedrukt, er zijn digitale loonstroken geïntroduceerd en aan medewerkers wordt gevraagd om duurzame oplossingen voor ABT aan te dragen.

Naast dergelijke stappen om zo energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk te opereren – is het laatste stukje CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsactiviteit geneutraliseerd door gebruik te maken van CO2-compensatie.

Hoe werkt CO2-compensatie?
Allereerst is de CO2-footprint berekend in tonnen CO2. Voor elke ton CO2 is er een zogenaamde. CO2-credit nodig om deze CO2-uitstoot te compenseren. CO2-credits mogen alleen onder strenge internationale eisen worden uitgegeven als gevolg van de productie van duurzame energie zoals windenergie.

VCS credits
ABT maakt voor CO2-compensatie gebruik van hoge kwaliteit CO2-credits, de zogenaamde Verified Carbon Standard (VCS) credits. De VCS organisatie is een internationale organisatie die strenge eisen stelt aan duurzame energie projecten die het label VCS willen dragen. Pas op het moment dat zo'n duurzaam energie project voldoet aan al deze eisen, mogen er ook VCS credits verkocht worden, die vervolgens worden ingezet om de CO2-uitstoot van organisaties en particulieren te neutraliseren.

Windproject India
Voor elke ton CO2-uitstoot wordt, door de productie van duurzame energie van zo'n VCS project, een ton CO2 vermeden. Door de opbrengsten van deze credits wordt de ontwikkeling van duurzame energie projecten mogelijk gemaakt, waar anders gekozen zou zijn voor een minder duurzame energieopwekking. VCS credits worden geleverd vanuit meerdere (ontwikkelings)landen en meerdere soorten energieopwekking (wind, waterkracht, zon). ABT heeft gekozen om gebruik te maken van VCS credits die voortkomen uit een gebundeld Wind Project in India via Groenbalans. Dit project in India bestaat uit een aantal kleinere windturbines. De opgewekte windenergie levert een directe bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot van het Indiase elektriciteitsnetwerk, dat veelal afhankelijk is van kolen. Het project verbetert het lokale leefmilieu, stimuleert de duurzame ontwikkeling en zorgt voor werkgelegenheid onder de bevolking.

Afbeelding: Vestas Windturbine Aruba_ABT co2 neutraal_kwaliteit
Deel dit bericht