12 januari 2016

ABT behoudt stap 4 op CO2-prestatieladder

Op 8 januari 2016 heeft de certificerende instelling DNV-GL een audit gehouden bij ABT. Deze audit heeft ABT succesvol doorstaan en daarmee is ABT weer een jaar gecertificeerd voor stap 4 op de CO2-prestatieladder

Het doel van de prestatieladder is om bij bedrijven bewustwording te creëren wat betreft de eigen CO2-uitstoot. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van eigen bedrijfsvoering en eigen projecten te verminderen.

Voordelen 
Een hogere stap op de prestatieladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. Hoe hoger de stap of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. 

Missie 
Op diverse andere vlakken neemt ABT ook maatregelen om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. ABT heeft een milieubeleid gericht op duurzaamheid en hanteert een visie die bij alle overwegingen als uitgangspunt wordt genomen, namelijk: “het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden.”

Deze missie vormt niet alleen de basis voor de duurzame bedrijfsvoering, maar ook voor het advieswerk, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. ABT wil een partner in duurzaamheid zijn!

Lees op de pagina MVO meer over het duurzaamheidsbeleid van ABT.

Deel dit bericht