09 juli 2018

Kloostertuin in Nijmegen wint Gulden Feniks

De Kloostertuin in Nijmegen wint de Gulden Feniks, dé prijs voor hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving, in de categorie gebiedstransformatie. “De Kloostertuin in Nijmegen is een inspirerend voorbeeld van hoe je met particulier vermogen, bezieling en een langetermijnvisie een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de maatschappij”, stelt de jury. 

De Kloostertuin bestaat uit een park met twee woon(zorg)gebouwen en een oude drukkerij waar ondersteunende functies als refter, restaurant, archief en kantoren zijn ondergebracht. Het park was vervallen en slecht toegankelijk.

Een kerk was in een eerder stadium gesloopt, er stond nog een oude drukkerij die niet meer in gebruik was. Deze drukkerij werd gewaardeerd op historische waarde, waarbij bleek dat de latere uitbreidingen geen toegevoegde architectonische, ruimtelijke of functionele waarde hadden. Deze zijn er dan ook vanaf “gepeld” tot de eerste bouwfase plus éen latere uitbreiding over bleven.

In een ontwerpteam met Diederendirrix (woongebouwen), EVA architecten (Drukkerij) en Kees Tolk (landschap) werd het plan gemaakt en zorgvuldig in de kloostertuin en de buurt ingepast. De Drukkerij kreeg een nieuwe, transparante aanbouw die zich volledig opent naar het park. Het geheel is als een samenhangend ensemble vormgegeven, waardoor een passende leefomgeving voor paters is gerealiseerd. 

Thermische opslag
Uitgangspunt voor Kloostertuin was dat het gebouw energetisch verantwoord moest zijn. Overal is gekeken naar mogelijkheden voor energiebesparing. Dat resulteerde erin, dat dit een van de eerste woongebouwen in Nederland is met een thermische opslag. 

Naast dit staaltje van innovatie in duurzaamheid heeft het gebouw ook nog eens 300 m2 zonnecellen op het dak en is het voortreffelijk geïsoleerd.

Wil je meer weten over de Kloostertuin of over de toepassing van thermische opslag? Bekijk dan de projectpagina.

Deel dit bericht