07 december 2021

Wapenen met koolstof

Wapenen met koolstof. De mogelijkheid is al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw bekend, maar in de beginjaren was het een exotische oplossing waar aannemers en bouwheren niet snel naar grepen. De laatste jaren verandert dat. Onder meer door de no-cure-no-pay werkwijze van ABT, is de angst voor het nieuwe afgenomen en raakt deze slimme versterkingsmethode voor bestaande betonconstructies steeds meer ingeburgerd.

De materialen in koolstoflijmwapening zijn relatief duur, maar in vergelijking met traditionele alternatieven pakt de toepassing vaak goedkoper uit. Als je goed ontwerpt, heb je namelijk maar weinig koolstof nodig om een betonconstructie te versterken. En de alternatieven zijn vaak ook niet gemakkelijk: een additionele stalen ligger onder een bestaande vloer, kost bijvoorbeeld veel meer manuren en beïnvloedt het gebouw sterker dan een lijmwapening, die simpelweg op de vloer wordt aangebracht en vervolgens verdwijnt onder de vloerbedekking of een afwerkplafond.

Versterken van betonconstructies
Koolstofwapening is vooral geschikt voor het versterken van bestaande betonconstructies. Gebouwen die een andere functie krijgen, het versterken van randen rond nieuwe sparingen, versterkingen na schades of brand; hiervoor is koolstof zeer geschikt. Ook in Groningen wordt het gebruikt om gebouwen geschikt te maken voor de nieuwe – aardbevings - werkelijkheid. Waarbij koolstof ook op metselwerk toegepast kan worden. Bij nieuwbouw is het kostentechnisch niet interessant, behalve waar een constructie voortdurend wordt blootgesteld aan zout water of andere agressieve milieus en stalen wapening voor corrosieproblemen zorgt.

ABT werkt sinds tien jaar met koolstofwapening en heeft zijn marktaandeel sinds die tijd zien groeien van 0 tot 80 à 90 procent. Adviseur Mark Verbaten: “De aannemer kan ons zonder verplichtingen vragen om het probleem te bekijken. Wij gaan erheen, onderzoeken de mogelijkheden, en geven een prijsindicatie. Dat is heel krachtig, want daarmee kan de aannemer zijn prijs maken naar diens opdrachtgever.”

Eurocode 2020
Verbaten heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een specialist op Europees niveau. Samen met twaalf andere professionals uit verschillende EU lidstaten zit hij in de CEN: de Europese zusterorganisatie van de NEN-commissie, die werkt aan de totstandkoming van de nieuwe Eurocode 2020. “Nederland loopt behoorlijk voorop op het gebied van koolstoflijmwapening. We verbruiken bijvoorbeeld meer lijmwapening dan Duitsland. Terwijl de potentiële afzetmarkt in Duitsland 5 tot 6 keer zo groot is.”

Een van de doelen die Verbaten zichzelf heeft gesteld voor de nieuwe norm, is lijmwapening erin te krijgen. “Dat zou een hele mooie toevoeging zijn, omdat hiermee de toepassing van lijmwapening voor meer constructeurs bereikbaar wordt.  Bang voor concurrentie zijn we niet. We vervullen een voortrekkersrol in Nederland. Ook na het uitbrengen van de Eurocode zal de opdrachtgever ons weten te vinden voor de technisch complexe vraagstukken.”

Deel dit bericht