20 november 2015

Van bestekschrijven naar contractadvies

Het overkomt me de laatste tijd steeds vaker. Een collega neemt me mee naar een opdrachtgever om afspraken te maken over het schrijven van een bestek. De architect is er en ook de installatieadviseur schuift aan. Voordat het project goed en wel is uitgelegd, valt de kreet voor het eerst aan opdrachtgeverskant: “We willen graag een geïntegreerd contract”. Af en toe wordt er ook meteen een concept basisovereenkomst op tafel gelegd en een datum in de nabije toekomst waarop het geheel definitief moet zijn en de deur uit moet.

In een aantal gevallen geen probleem. De opdrachtgever heeft er blijkbaar goed over nagedacht en weet op welk niveau hij wil specificeren en wat hij bij de opdrachtnemer wil leggen, en na het doornemen van de details kunnen we tot afspraken komen. Vervolgens gaan we aan de slag.

Soms echter blijkt het ontwerp al tot op de laatste schroef uitgewerkt… en is er geen ruimte meer voor geïntegreerd ontwerpen. Dan zijn er geen voordelen meer te behalen op dat vlak en wordt er snel geschakeld naar een traditioneel bestek.

Het gebeurt echter ook nog weleens dat op de vraag: “Waarom is er gekozen voor deze vorm?” een vraagteken boven het hoofd verschijnt. Vervolgens wordt er gezegd dat dit het nieuwe beleid is, of dat men het risico volledig bij een andere partij wil leggen. Zonder dat er inhoudelijk naar het betreffende project en de risico’s is gekeken.

Het is voor mij dan een uitdaging om de meerwaarde van de gekozen vorm boven tafel te krijgen en soms is het ook nodig de opdrachtgever te overtuigen van een andere werkwijze, of van het feit dat sommige risico’s best zelf te dragen zijn, omdat je er meer zekerheid voor terug krijgt.

Toen ik 12 jaar geleden de opleiding tot bestekschrijver volgde bij STABU was de UAV-GC iets wat in de zijlijn speelde. Je moest er 'iets' mee. Ook later bij de RAW opleiding bij CROW behandelden we uitgebreid de UAV en was er natuurlijk ook nog ergens een UAV-GC. Op een of andere manier leek het een product voor een markt waar ik toch niet in opereerde.

De tijden zijn veranderd en alles tussen een Programma van Eisen en een Uitvoering gereed ontwerp wordt gebruikt als basis voor een geïntegreerd contract. De markt is er nu volop mee bezig.

Dit heeft consequenties voor mijn rol. De bestekschrijver is geen bestekschrijver meer, maar wordt een contractspecialist. Dit dekt de lading beter, vooral omdat de contractvormen steeds sneller veranderen. Aan de horizon verschijnt Best Value Procurement en ongetwijfeld zullen meer varianten volgen.

Bijblijven met al deze ontwikkelingen en opdrachtgevers, architecten en mede-adviseurs hierin adviseren is inmiddels een van de belangrijkste taken van de contractspecialist.

Ik durf zelfs te stellen dat ons advies een meerwaarde heeft in de initiatief-fase, omdat met een vooraf bewust afgewogen keuze voor de juiste contractvorm vertraging, verloren werk en herhaalde aanpassingen in een later stadium voorkomen worden. Daarom zal de opdrachtgever bij ABT steeds eerder een contractspecialist aan tafel zien en vragen wij: “Maak gebruik van onze kennis”.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht