28 november 2017

Tegelvloeren in openbare ruimten 3 - Gebruiksbelasting

In de vorige twee delen van deze serie over tegelvloeren is aandacht besteed aan spanningen en vervormingen die in de vloeropbouw optreden. Ook heb ik de oorzaken en gevolgen van scheurvorming en andere schades belicht die door spanningen kunnen ontstaan. In dit derde deel van de serie ga ik in op de gebruiksbelastingen die tot schade kunnen leiden. Ook zal ik inzoomen op zaken waarmee tijdens het ontwerp rekening kan worden gehouden om zo schaderisico’s te beperken.

Belastingen
Tegelvloeren worden veel toegepast in winkelcentra, stationshallen en terminals van luchthavens. Daar wordt natuurlijk veel gebruikgemaakt van rolkoffers en winkelwagentjes. De kleine harde wieltjes belasten de vloer dusdanig dat dit vaak tot schade leidt. Vooral de stotende belasting van deze wieltjes kunnen schade veroorzaken. Het gaat dan om het afspatten van schilfers van de tegelranden. Daarnaast rijden er regelmatig hoogwerkers over de vloer voor onder meer periodiek onderhoud en het gezellig aankleden van de ruimten met de feestdagen. Ook tegen deze belasting moet de vloer bestand zijn. Dit geldt uiteraard ook voor puntlasten uit meubilair of vaste inrichtingen.

Ontwerpaandachtspunten
De gevoeligheid tegen stotende belastingen kan op praktische wijze effectief worden verminderd door de voegen volvlak af te werken of – bij een verdiept liggende voeg – de tegelranden van een facetrand te voorzien.

Bij het vloerontwerp dienen vooral optredende puntlasten goed te worden beschouwd. Ik ben bij diverse schadegevallen betrokken geweest waarbij er breuk en losliggen van de tegels was ontstaan als gevolg van overbelasting. Bij de entree van een hotel op Schiphol ontstond ook na uitgevoerd herstel opnieuw schade. De stijfheid van de zandcementdekvloer en de dikte van de natuursteenplaten waren hier onvoldoende op elkaar af gestemd om de wielbelastingen vanuit touringcars duurzaam te kunnen weerstaan. Bij het herstel van de schade werden hier steeds natuursteenplaten van dezelfde dikte toegepast. Nadat enige malen ook na het herstel schade ontstond, werd ABT benaderd om de schade te onderzoeken en een advies voor herstel uit te brengen…

Herstel
Bij het herstel van schade aan tegelvloeren geldt – net zoals bij veel ander herstel – de regel: ‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had’. Op basis van berekeningen aan spanningen en vervomingen adviseerde ABT om de dikte van de natuursteenplaten bij de entree van het hotel te vergroten. De andere mogelijkheid (de zandcementvloer vervangen door een stijvere betonvloer) werd om begrijpelijke redenen van tijdsduur en kosten niet gekozen.

Afbeelding: Blog Vincent Bakker Tegelvoeren Gebruiksbelasting 3 - puntbelasting

Extra inzicht en begrip
Bij schade door gebruiksbelastingen op de vloer is de afstemming van stijfheid van de dekvloer in combinatie met de dikte en het formaat van de tegel zeer belangrijk. Aangezien natuursteen in Nederland niet zomaar voor handen is en een behoorlijke prijs heeft, wordt in veel gevallen bespaard op de dikte ervan. Dit vergt aan de ontwerpkans extra inzicht en begrip van spanningen en vervormingen. 

In de volgende en laatste blog van deze serie zal ik aan de hand van voorbeelden de ontwerpprincipes en aandachtspunten van duurzaam en risicobeheerst ontwerpen bespreken.

--

Deze blog is verschenen in een serie van vier blogs over tegelvloeren. Wil je meer weten? Lees dan ook de andere verschenen blogs!

1. Tegelvloeren in openbare ruimten 1 - Spanningen 
2. Tegelvloeren in openbare ruimten 2 - Scheurvorming
3. Tegelvloeren in openbare ruimten 3 - Gebruiksbelasting
4. Tegelvloeren in openbare ruimten 4 - Ontwerpprincipes

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht