03 april 2018

Niet-destructief onderzoek; een maatwerkoplossing

Niet-destructieve onderzoeksmethoden worden veelvuldig toegepast bij onderzoeken aan betonconstructies. Het is aan de orde van de dag dat wapeningdetecties , radardetecties, ultrasoonmetingen en zelfs de ‘good old’ terugslaghamer worden ingezet. Bij hergebruik van bestaande gebouwen bijvoorbeeld, om informatie te verzamelen van een object waar geen gegevens meer van zijn. Of bij een schade-onderzoek waarbij het van belang is vast te stellen of de gerealiseerde constructie overeenkomt met het ontwerp. 

Niet-destructief onderzoek (NDO) kan in uiteenlopende situaties veel informatie opleveren. Ondanks dat deze onderzoeksmethode vaak wordt toegepast, zijn de resultaten echter lang niet altijd bruikbaar. Voor een succesvol onderzoek is aandacht voor een aantal kritische factoren noodzakelijk.

De verwachtingen
Met NDO-methoden kan een aanzienlijke hoeveelheid informatie van constructies worden verzameld. Dat is uiteraard ook waar leveranciers van de onderzoeksapparatuur graag de nadruk op leggen. Terecht natuurlijk, want zonder het onderzoek weet men immers (vrijwel) niets. Na het onderzoek zijn er veel gegevens verzameld en dat  schept verwachtingen…

NDO-methoden hebben echter ook beperkingen. Het komt niet zelden voor dat de kritische gebruikers van onderzoeksgegevens (bijv. eigenaren of constructeurs) de resultaten van niet-destructieve onderzoeken als ontoereikend, onvoldoende representatief of zelfs waardeloos typeren. Maar waarom is dat zo? 

De kritische gebruiker van de informatie legt de lat hoog en er wordt naar een voldoende uitgebreid, representatief en eenduidig te interpreteren onderzoek gevraagd. De verwachtingen van de resultaten van het onderzoek zijn hoog en de beschikbare onderzoeksmethoden en apparatuur biedt kansen. De NDO-methoden zijn echter veelal gericht op één parameter (bijv. de ligging van, en dekking op de wapening). In vrijwel alle gevallen is de vraag meer uitgebreid en is een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden (niet-destructief en mogelijk destructief) nodig om de gevraagde gegevens met voldoende zekerheid te bepalen.

De praktijk
Er wordt veel van het NDO-onderzoek verwacht maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Enerzijds is het van belang dat het onderzoek juist wordt uitgevoerd, dus op representatieve plekken en door gekwalificeerde inspecteurs. Daarnaast moet de apparatuur gekalibreerd zijn en juist worden ingesteld.

Naast deze aspecten van uitvoering speelt ook de analyse van de onderzoeksgegevens een belangrijke rol. Wat zijn de resultaten, hoe moeten deze worden weergegeven (betrouwbaarheid en betekenis) en welke conclusies kunnen aan deze resultaten worden verbonden? Het vergt uitgebreide kennis en ervaring om de resultaten van de NDO-onderzoeken te interpreteren en daarmee de onderzoeksvraag te beantwoorden. Juist voor dit laatste aspect is het van essentieel belang de relatie te leggen tussen de onderzoeksmethoden en de onderzoeksvraag van de klant of gebruiker.

Een doordachte aanpak
Daarom begint een onderzoek bij ABT met een doordacht plan van aanpak. Onze ervaren specialisten stemmen de onderzoeksmethodes en de verwachting van het resultaat af op de klantvraag. Een onderzoek in het kader van hergebruik van een bestaand gebouw vraagt veelal een andere insteek dan een onderzoek naar de oorzaak voor het ontstaan van schade. Daarbij wordt speciale zorg besteed aan het scheppen van juiste verwachtingen bij de klant. De klant moet bij voorbaat weten wat zij kan verwachten, zowel de mogelijkheden als de beperkingen. Kennis en ervaring over de verschillende methoden en kennis over goede combinaties van niet-destructieve en destructieve onderzoeksmethoden zijn daarbij bepalend.

Door een doordachte aanpak neemt de kans van slagen sterk toe. Desondanks kan het voor komen dat je gedurende het onderzoek voor verrassingen komt te staan en achteraf moet worden geconcludeerd dat de gewenste informatie niet volledig boven tafel is gekomen. Het volledig voorspellen van de uitkomst kan helaas niet, maar een gedegen onderzoek biedt altijd een stevige basis om met gericht nader onderzoek alsnog de gewenste informatie te verkrijgen.   

Afbeelding: KasteelRuurlo_overzicht_ABT_glas

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht