12 februari 2018

Inzicht door simulatie

Wat is de beste oplossing? De meest duurzame of de meest kosteneffectieve? Hoe beïnvloeden ontwerpkeuzes de overall performance? Om de ambities van onze klanten te realiseren, is ABT altijd op zoek naar de beste integrale oplossingen binnen een ontwerpopgave. In dit proces worden alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontwerp, gesignaleerd en bestudeerd. Met toenemende integraliteit worden ontwerpkeuzes complexer om te overzien. Een voordeel voor het ene aspect kan negatief uitpakken voor andere criteria. ABT geeft inzicht in de vele varianten door het inzetten van simulatietechnieken. In deze blog meer hierover!

Zelf ontwikkelde software
Door middel van zelf ontwikkelde software is het mogelijk om alle mogelijke combinaties door de computer te laten bepalen, doorrekenen en analyseren. De creativiteit komt vanuit de ontwerper, die door slimme rationalisatie de vrijheden van het ontwerponderdeel bepaalt. De combinatie van alle alternatieven levert miljoenen varianten op, waarvan door simulatie vervolgens de performance wordt bepaald. Met datavisualisatietechnieken wordt niet alleen de beste ontwerpkeuze inzichtelijk, maar – door vergelijk met alle andere ontwerpvarianten – wordt ook de kwaliteit van het ontwerp aantoonbaar.

Bouwstenen
Modulaire bouwstenen – variërend van toegankelijke Excels tot complexe specialistische scripts – vormen samen de basis voor één integraal simulatiemodel en kunnen de kennis van zowel de disciplines van ABT als externe partijen bevatten. Bouwstenen van voorgaande ontwerpen kunnen worden hergebruikt, waardoor een bibliotheek ontstaat van puzzelstukjes die individueel of in een gecombineerd model de basis voor een volgende simulatie zijn.

In de praktijk
Deze techniek is ontwikkeld en toegepast bij het ontwerp van de nieuwe parkeergarage PXXL bij Schiphol. Samen met de specialisten van constructie, installaties, bouwfysica, geotechniek en kosten is het ontwerp gerationaliseerd en is bepaald binnen welk bereik alle mogelijk varianten worden gesimuleerd en geanalyseerd. Inzichten uit deze simulaties onderbouwen de ontwerpkeuzes.

Benieuwd wat deze techniek voor jouw project kan betekenen? Neem contact op met een van de CS specialisten van ABT!

Vanuit de CS-groep van ABT heeft het volgende team dit project mogelijk gemaakt:

Martin Bijsterbosch
Teun van Dooren
Chris van der Ploeg
Michiel van der Elst

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht