15 november 2016

Hoe informeer je de opdrachtgever?

Bij projecten staat ABT altijd klaar voor de opdrachtgever. Dit kan op het gebied van haalbaarheidsstudies, definitief ontwerpen, constructie maar ook op het gebied van brandveiligheid zijn. ABT heeft bijna alle specialismes in huis om antwoord te kunnen geven op de vraag van de klant. De term ontzorgen valt hierbij zeer regelmatig en staat bij ABT hoog in het vaandel. Maar ontzorgen kan verschillend ingevuld worden. Dit is niet voor elke klant gelijk.  

Een klant ontzorgen kan betekenen dat hij niet lastig gevallen wordt met problemen en besluiten die genomen worden voor projecten, zogenaamde turn key projecten. Maar er zijn variaties in ontzorgen. Een andere manier van ontzorgen is dat de opdrachtgever wel weet welke problemen er spelen, dat hij betrokken is bij het project en het proces en belangrijke beslissingen neemt. In dit geval wordt de klant ontzorgt doordat er aangegeven wordt welke scope aan oplossingen of denkrichtingen er zijn. De klant kan daardoor goed onderbouwde beslissingen nemen. Soms zijn er oplossingen die de volgende dag uitwerkingsklaar zijn. Andere mogelijkheden vragen om veel meer onderzoek of rekenwerk zonder dat vast staat of het gewenste resultaat behaald wordt. Het is goed vooraf te bespreken wat er van elkaar verwacht wordt en wat er voor elkaar betekent kan worden.

Een voorbeeld is een project met grote paalmisstanden. De beslissing om een extra paal te plaatsen kan over het algemeen op korte termijn worden genomen en de bouw kent geen vertraging. De consequentie is wel dat er kosten voor een extra paal genomen moeten worden. Onderzoek of de extra paal mogelijk achterwege kan blijven, is vaak tijdrovend en onzeker of dit technisch haalbaar is. De opdrachtgever heeft daarbij het risico op vertraging en de onzekerheid of de kosten voor een extra paal genomen moeten worden. Door dit vooraf te bespreken krijgt de opdrachtgever een overzicht van de mogelijke problemen én oplossingen en kan er een keuze gemaakt worden.

Deze keuzes kan een adviseur niet maken, wel kan ABT een eerlijk overzicht geven zodat de klant kan kiezen. Hierdoor ontstaat eerlijkheid en transparantie. De opdrachtgever krijgt vroegtijdig inzicht en kan zelf beslissen. Door deze werkwijze handelt ABT adequaat en gaat effectief met uren voor de opdrachtgever om. Deze werkwijze is ook een manier van ontzorgen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht