30 juni 2017

De speurtocht naar schade: van zolder naar kruipruimte

Niemand is trots op schade aan zijn of haar gebouw. Het kost geld, levert overlast op voor de gebruiker en vraagt extra tijd voor de opdrachtgever (gebouweigenaar). Aan mij als schadeonderzoeker de schone taak om het geld en de overlast te minimaliseren, het werk voor de opdrachtgever uit handen te nemen en om het herstel te benutten voor een verbeterslag. Maar hoe kom je tot herstel? 

Verborgen gebreken
Het vinden van de boosdoener kan een echte puzzel zijn. Een aantal jaar geleden werd mij gevraagd om de oorzaak van houtrot in de dakkap van een jaren ‘30 kerk te achterhalen. De opdrachtgever had al ventilatiepijpen in het dak laten aanbrengen, maar zonder resultaat. Opmerkelijk was dat de schade alleen in een zijbeuk van de kerk aanwezig was.

De speurtocht begon boven in de dakgewelven op zolder. Met name de houten gootbodem, geplaatst op de gemetselde spouwmuur, bleek aangetast. Echter, de zinken goot en de onderaansluiting van het dak mankeerden niets. Was er dan sprake van vocht in de spouw?

Op verschillende niveaus eindigden daken en bordessen tegen de 15 meter hoge spouwmuur, maar vochtinfiltratie werd niet vastgesteld. De onderzoeker bevond zich inmiddels op maaiveldniveau, toen opeens waterdamp uit een open stootvoeg ontsnapte. In de kruipruimte werd de veroorzaker aangetroffen: lekkage van een CV-leiding. De kruipruimte leek wel op een Turks bad. Het water in de CV-installatie werd automatisch aangevuld, dus de opdrachtgever werd door de installatie niet gewaarschuwd.

Reparatie van de CV-leiding was snel geklaard. Probleem opgelost. De oplossing van deze schade bewees nogmaals dat schade onderzoek een kwestie is van “diep graven” in de materie en je steeds blijven afvragen of je iets over het hoofd hebt gezien.

Afbeelding: Speurtocht naar schade_robertsmits_abt_schadeadvies

Voorbereiden, onderzoeken, rapporteren en oplossen
Soms is het dus een kwestie van speuren en soms is de schade zeer specialistisch van aard. Als onderzoeker moet je van alle markten thuis zijn. Welke schade ook op je pad komt, samen vind je de oplossing eerder dan alleen. Een multidisciplinaire aanpak is hierin dus zeker van meerwaarde.

Een nauwkeurige voorbereiding biedt daarbij succes. Als onderzoeker roep ik vaak de assistentie in van (gespecialiseerde) aannemers/bedrijven van het onderzoek. Dit kan zijn voor de inzet van een hoogwerker of om bijvoorbeeld de constructie te openen. Ervaring leert namelijk dat pas na het openen van de constructie de daadwerkelijke oorzaak wordt gevonden.

Aan de hand van een uitvoerige rapportage worden de bevindingen en de oorzaak gecommuniceerd naar de opdrachtgever. En dan moet de schade nog worden opgelost. Dit staat duidelijk in het rapport beschreven. Ideaal is als de opdrachtgever het rapport als een werkbeschrijving meteen aan de aannemer kan geven om een prijs te maken. Dat geldt natuurlijk alleen voor de kleinere schades. Voor grote schades zal eerst een bestek of vraagspecificatie moeten worden opgesteld, inclusief een directieraming.

Maar laat dat nu ook een onderdeel zijn van de kennisgebieden van ABT….

Meer weten over schadeadvisering binnen ABT? Klik dan hier. 

Reacties (2)

25-09-2021 06:09:45 Uw naam phd access
Hi there All people, i am Extremely skilled SEO and linkbuilding expert. I've Excessive Functionality to develop bulk Backlinks in a short time. Should you are trying to find Bulk one-way links, then Get hold of me or Test my gig. Many thanks
26-09-2021 09:10:08 Uw naam NYC NY Moving companies
It is a topic that’s in the vicinity of to my heart… Quite a few thanks! The place are your Get hold of aspects although?

Uw reactie

Deel dit bericht