03 oktober 2017

De epc 0 woning – altijd energiezuinig en comfortabel?

Alle nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal bouwen in 2021? Dat is het nationale doel! Om dit te bereiken, worden de eisen voor de energieprestatie van nieuwe woningen steeds verder aangescherpt. Maar is een woning met epc 0 ook energiezuinig en comfortabel voor alle mogelijke bewoners? En wat is de invloed van het gedrag van de bewoners op het daadwerkelijke energieverbruik?

EPC
In Nederland kennen we – sinds 1995 – de verplichte energieprestatieberekening bij het indienen van de bouwaanvraag. Een energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 1,0 geeft het niveau aan van de gemiddelde woning uit 1990. Ondertussen is de epc aangescherpt tot maximaal 0,4 voor woningbouw.

BENG
Vanaf 2021 wordt de epc voor woningen vervangen door BENG: bijna energieneutrale gebouwen. BENG toetst op drie aspecten:

- energiebehoefte
- primair fossiel energieverbruik
- aandeel hernieuwbare energie

Missende factor: de gebruiker
Zowel in BENG als in de epc mist de belangrijkste factor bij het bepalen van het werkelijke energieverbruik: de gebruiker zelf. Na oplevering van het gebouw, wordt het werkelijk energieverbruik nooit vergeleken met het voorspelde energieverbruik. Feedback wordt niet gegeven.

Afbeelding: Blog Annebeth - Fig 1-2

Gedrag van de doelgroep
Het gedrag van de individuele gebruiker is misschien moeilijk te voorspellen, maar in mijn ogen valt er wel wat te zeggen over de doelgroep waarvoor de woning wordt ontworpen:

- een woning in een woon-zorgcomplex voor ouderen zal waarschijnlijk niet worden gebruikt door een gezin met jonge kinderen
- kleine, dure studio’s in het centrum van Amsterdam zetten in op een andere doelgroep dan sociale huur.

Omgang woning
Verschillende doelgroepen gaan anders met een woning om. Het al dan niet vaak thuis zijn, is bepalend voor de effectiviteit van het verwarmingssysteem. Gevoeligheid voor tocht kan de keuze voor mechanische ventilatie motiveren en de gezinsgrootte de waarde van een douchewaterwarmteterugwinning. Werkelijke duurzaamheid is dus onlosmakelijk verbonden met gebruik en comfort.

Afbeelding: Blog Annebeth - Fig 3-4

Case study
In een recente case study zijn drie doelgroepen beschouwd in hun omgang met hun woning:

- een jong stel
- een gezin
- een gepensioneerd koppel

Afbeelding: Blog Annebeth - Infographic2

Uit deze case study blijkt dat de epc = 0-woning niet vanzelf tot weinig of geen energieverbruik leidt; de wijze van gebruik bepaalt.

Conclusie
Mensen zijn verschillend, en daarom geeft iedere normatieve berekening een vertekend beeld van de wekelijkheid. Maar er zijn wel gebruikersprofielen te onderscheiden, op basis van de doelgroep die de ontwikkelaar voor ogen heeft. Door het installatietechnisch ontwerp af te stemmen op de doelgroep, zijn woningen te realiseren die comfortabel en duurzaam zijn. Woningen die misschien niet epc 0 zijn op papier, maar wel in de praktijk. En dat is uiteindelijk waar het om gaat!

Voor het lezen van de volledige case study, kun je hier terecht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht